WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WIDZENIE Z OSOBĄ TYMCZASOWO ARESZTOWANĄ

Dodano: 2012-10-16

Tymczasowe aresztowanie ma na celu zapewnienie prawidłowego toku postępowania karnego poprzez izolację podejrzanego o popełnienie przestępstwa. Zezwolenie na widzenie umożliwia jednak osobie bliskiej, w określonych sytuacjach, na bezpośredni kontakt z osobą tymczasowo aresztowaną. Decyzja o uwzględnieniu wniosku o zezwolenia na widzenie zawsze należy do prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze, który może jej udzielić osobom najbliższym. Prokurator może także odmówić wydania zezwolenia na widzenie jeżeli uzna, że może ono utrudniać postępowanie i przemawia za tym ważny interes prowadzonego śledztwa. Odmowa udzielenia zezwolenia na widzenie jest decyzją niezaskarżalną. Prokurator może udzielając zezwolenia na widzenie zastrzec iż będzie przy tym obecny osobiście lub osoba przez niego wyznaczona. Zezwolenie na widzenie jest podstawą dla Służby Więziennej do jego wykonania w czasie i miejscu określonym w Regulaminie placówki penitencjarnej, w której przebywa tymczasowo aresztowana osoba. Zezwolenie na widzenie wydawane jest zawsze bezpłatnie. Wydaje się je w godzinach urzędowania tej jednostki prokuratury, do dyspozycji której tymczasowo aresztowany pozostaje. W Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze osoby najbliższe spoza Zielonej Góry mogą zwrócić się pisemnie do prokuratora o zezwolenie na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną przesyłając wniosek wraz z kserokopią dowodu tożsamości i podając adres, na który zezwolenie na być im przesłane.

Formularz dla Czytelników okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Formularz dla Czytelników spoza okręgu zielonogórskiego - Dokument MS Word
Przykład poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie zezwolenia na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną - Dokument PDF