PROKURATURA REJONOWA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM SKUTECZNIE DOPROWADZIŁA DO SUROWEGO UKARANIA OSOBY OSKARŻONEJ O USIŁOWANIE GWAŁTU

Dodano: 2017-03-29

Krosno Odrzańskie.  Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim w dniu 29.09.2016 r. skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 35-letniemu mężczyźnie oskarżonemu o to, że  19.03.2016r. w Gubinie stosując przemoc fizyczną usiłował doprowadzić pokrzywdzoną do obcowania płciowego wbrew jej woli, w ten sposób, że wykorzystując swoją przewagę fizyczną, przytrzymywał pokrzywdzoną za ubranie, szyję oraz ramiona uniemożliwiając jej ucieczkę, bił ją rękoma po twarzy i ciele , a także uderzył kamieniem w głowę i po przewróceniu przygniótł własnym ciałem, po czym zaczął ściągać z niej odzież, wkładając ręce pod jej ubrania, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na opór pokrzywdzonej oraz udzielenie pomocy przez inną osobę, czym spowodował u niej obrażenia, które naruszyły czynności narządów ciała na okres poniżej 7 dni, czyli o przestępstwo z art. art. 13 § 1 kk w zw. z art. 197 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, przy czym zarzucanego przestępstwa oskarżony dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary za umyślne przestępstwo podobne za które był już skazany, a więc w warunkach recydywy z art. 64 § 1 k.k.

Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, IV Zamiejscowy Wydział Karny w Gubinie wyrokiem z dnia 29.11.2016r. uznał oskarżonego za winnego zarzucanego czynu i wymierzył karę 5 lat pozbawienia wolności.

Uznając orzeczoną karę za zbyt łagodną Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim wniosła apelację od tego wyroku, domagając się wymierzenia surowszej kary.

Po rozpoznaniu apelacji w dniu 28.03.2017r. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze w pełni podzielił stanowisko Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim i wymierzył oskarżonemu karę 8 lat pozbawienia wolności.rs/jcz