PRZYWŁASZCZYŁ ZNALEZIONĄ TORBĘ WRAZ Z PIENIĘDZMI I DOKUMENTAMI ...

Dodano: 2017-07-26

Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 49-letniemu mężczyźnie.
Oskarżony  10 kwietnia 2017 r. w Cybince, przywłaszczył znalezioną torbę wraz z zawartością portfela, w którym znajdowały się pieniądze w kwocie 680 zł oraz dokumenty w postaci dowodu osobistego, prawa jazdy, kart bankomatowych, działając na szkodę ustalonego mężczyzny.
 
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, art.284.§1 - kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §3.W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Art.284.§1 - kto posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2./jcz