ODPOWIE ZA USZKODZENIE ARCHEOLOGICZNE W POSTACI GRODZISKA PÓŹNOŚREDNIOWIECZNEGO OBJĘTEGO OCHRONĄ

Dodano: 2017-08-08

Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 59-letniemu mężczyźnie.
Oskarżony  w okresie od 28 września 2016 r. do 7 października 2016 r., w jednej z miejscowości powiatu krośnieńskiego, na jednej z działek, dokonał uszkodzenia archeologicznego w postaci grodziska późnośredniowiecznego objętego ochroną prawną, poprzez wpis do rejestru zabytków decyzją wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze w ten sposób, że zlecił nieustalonej osobie  wykonanie prac niwelacyjnych terenu i uzyskawszy wiedzę o zagrożeniu dla tego zabytku nie wstrzymał tych prac, doprowadzając tym samym do zniszczenia grodziska i odsłonięcia fundamentów znajdującej  się tam kamiennej wieży rycerskiej.
 
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków, (art. 108. 1), kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. /jcz