KIEROWAŁ POJAZDEM W STANIE NIETRZEŹWOŚCI....

Dodano: 2017-10-18

Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu  akt oskarżenia przeciwko 33-letniemu mężczyźnie.
Oskarżony  24 lipca 2017 r. w Gubinie, kierował w ruchu lądowym samochodem osobowym w stanie nietrzeźwości  1,07 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu tj. 2,2 promila alkoholu we krwi.

Oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu i wniósł o dobrowolne poddanie się karze. Prokurator wniósł o skazanie go na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie, orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów  mechanicznych na okres 5 lat , zasądzenie świadczenia pieniężnego w kwocie 6000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zasądzenia kosztów postępowania.

W przypadku odrzucenia wniosku przez sąd zgodnie z przepisami kodeksu karnego art.178a.  §1 : kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2./jcz