ZADZWONIŁ POD NR ALARMOWY TWIERDZĄC, ŻE MA ZAKŁADNIKA, KARABIN MASZYNOWY I GRANATY

Dodano: 2017-12-04

Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 33-letniemu mężczyźnie.
Oskarżony  18 lipca 2017 r. w Gubinie , działając w krótkich ostępach  czasu i w realizacji z góry powziętego zamiaru, inicjując kilkakrotnie połączenie ze swojego aparatu telefonicznego z Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego, wiedząc że zagrożenie nie istnieje zawiadomił o zdarzeniu, które zagrażało życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach , stwarzając jednocześnie sytuację , mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia.

Jak ustalono oskarżony  poinformował  operatorów numeru alarmowego, że znajduje się w Gubinie, w konkretnym mieszkaniu , w którym przetrzymuje w toalecie uwięzionego zakładnika. Rozmówca wskazał nadto, że posiada karabin maszynowy i dwa granaty i zagroził ich użyciem wobec policjantów, zakładnika oraz innych osób w przypadku podjęcia próby odbicia zakładnika. Opisanym zachowaniem spowodował konieczność podjęcia działań przez odpowiednie służby, w tym CBŚP, Oddział Antyterrorystyczny oraz ekipę medyczną.
Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratora zastosował środek zapobiegawczy w postaci  tymczasowego aresztowania.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego ( Art.224a), kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8./jcz