WYKORZYSTAŁA UPOŚLEDZENIE CÓRKI I PRZEDŁOŻYŁA JEJ DO PODPISU OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REZYGNACJI Z RENTY RODZINNEJ

Dodano: 2017-12-28

Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 70-letniej kobiecie.
Oskarżona 18 stycznia 2017 r. w Krośnie Odrzańskim, działając w celu  osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wyzyskaniu niezdolności córki wynikającej z upośledzenia umysłowego lekkiego i ograniczonej zdolności do samodzielnego podejmowania korzystnych dla pokrzywdzonej decyzji, przedłożyła jej do podpisu oświadczenie o rezygnacji z renty rodzinnej w wysokości 2 337,55 zł miesięcznie począwszy od marca 2017 r.

Oskarżona  działając w ten sposób  doprowadziła pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem  wynikającego z utraty świadczenia od marca do października b.r. w kwocie nie mniejszej niż  16 326,85 zł, przejmując jednocześnie wypłatę przedmiotowego świadczenia.

Oskarżonej za oszustwo grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. /jcz

zobacz także:
- w Ciekawie..nie tylko o prawie:

- Oszustwo -Jest klasycznym przykładem przestępstwa przeciwko cudzemu mieniu. Jego istotę lepiej oddaje czasem jeszcze używane inne określenie - "oszukańcze wyłudzenie mienia". Słownik języka polskiego PWN definiuje oszustwo jako "świadome wprowadzenie kogoś w błąd lub wyzyskanie czyjegoś błędu dla własnej korzyści". Znamiona ustawowe oszustwa są niemal identyczne. Kodeks karny wyróżnia formę "oszustwa czynnego", a więc aktywnego wprowadzenia ofiary w błąd o określonym stanie rzeczy i "oszustwa biernego", które polega na wykorzystaniu już istniejącego takiego błędnego przekonania.więcej..