PREZES SPÓŁKI OSKARŻONY O NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW, NIEOPRACOWANIE PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA I NARAŻENIE PRACOWNIKA NA NIEBEZPIECZEŃSTWO

Dodano: 2018-01-09

Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 59 letniemu mężczyźnie.
Oskarżony w dniu 8 marca 2017 roku, w jednej z miejscowości powiatu krośnieńskiego, jako prezes zarządu spółki będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy nie dopełnił ciążącego na nim w tym zakresie obowiązku w ten sposób, że nie opracował i nie wdrożył instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z zakładaniem blachy na trójwalcową zwijarkę blach oraz nie zapewnił pracownikom urządzeń pomocniczych w postaci podestów roboczych lub innych narzędzi,  które umożliwiałyby pracownikom bezpieczne wykonywanie prac na tej maszynie.

W  następstwie takiego zachowania doszło do wypadku przy pracy , w którym pracownik został narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz  odniósł nieumyślnie spowodowane obrażenia ciała w postaci urazu zmiażdżeniowego  obu stóp,  oskalpowanie skóry obu stóp , wielomiejscowego złamania kości prawej, stanowiące chorobę realnie zagrażającą jego życiu i ciężki uszczerbek na zdrowiu.
 
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, art.220.§1, kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. /jcz