WYCHOWAWCA ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ OSKARŻONY O MOLESTOWANIE SEKSUALNE MAŁOLETNICH UCZENNIC

Dodano: 2018-08-07

Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko nauczycielowi jednej ze szkół podstawowych w województwie lubuskim.
Podejrzanemu zarzucono popełnienie przestępstwa wielokrotnego doprowadzania małoletnich uczennic klas od "O" do III  s.p. do innych czynności seksualnych,  których dopuścił się wykorzystując  naiwność i zaufanie małoletnich do oskarżonego jako wychowawcy.


W toku wszczętego śledztwa ustalono, że zawiadomienie oraz zeznania w niniejszej sprawie, w 2017 r , złożyły 4 matki dziewczynek urodzonych w 2009 r.


Ustalono, że do zdarzeń będących przedmiotem postępowania dochodziło w czasie trwania lekcji, jak również w czasie przerw, kiedy dzieci pozostawały w klasie pod opieką oskarżonego, na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez oskarżonego w III klasie szkoły podstawowej.


Przesłuchane przed sądem z udziałem psychologa cztery kolejne małoletnie pokrzywdzone potwierdziły w swoich zeznaniach okoliczności, które wcześniej relacjonowały swoim matkom. W trakcie przesłuchania wskazały na rysunkach przedstawiających postać człowieka miejsca, w które oskarżony je dotykał.


Jak wynika z opinii psychologa uczestniczącego w przesłuchaniu  małoletnich, ich zeznania są w pełni wiarygodne i małoletnie nie wykazują skłonności do konfabulacji. Jak wynika z opinii biegłej w/w małoletnie były zarówno pokrzywdzonymi ale również świadkami zachowań oskarżonego w stosunku do innych dziewczynek. Biegła wskazała również, że trwające od dłuższego czasu  zachowania oskarżonego wobec  małoletnich było dla nich bardzo bolesnym doświadczeniem zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej, czy emocjonalnej. Oskarżony wykorzystał niedojrzałość pokrzywdzonych, wykorzystał ich wiek i związaną z nim naiwność, niedojrzałość, oraz wykorzystywał zaufanie dzieci. Traumatyczne przeżycia mogą mieć wpływ na funkcjonowanie w/w małoletnich w życiu dorosłym, w szczególności w nawiązywaniu w przyszłości prawidłowych relacji damsko - męskich. Mogą wywołać różnego rodzaju kryzysy wtórne na każdym etapie ich życia.


Jak ustalono w toku postępowania, oskarżony dopuścił się również czynów z art. 200§l kk w stosunku do kolejnej, piątej dziewczynki z tej samej klasy. Ustalono jednak, że do takich zachowań dochodziło znacznie rzadziej niż w stosunku do pozostałych dziewczynek, albowiem ta pokrzywdzona wyraźnie oskarżonego unikała. W złożonych zeznaniach potwierdziła zachowania oskarżonego wobec dziewczynek z jej klasy.


Jak wynika z zeznań przesłuchanych w sprawie pracowników szkoły, od dawna obserwowano niepokojące zachowania oskarżonego wobec małoletnich uczennic, których nigdy nie zauważano w relacjach uczniów z innymi nauczycielami w szkole.


Ustalono nadto, że poprzedni Dyrektor Szkoły przeprowadził rozmowę z oskarżonym o jego .... niestosownych zachowaniach. W toku postępowania zostały zabezpieczone telefony oskarżonego, laptopy z których korzystał w domu i w szkole oraz wszelkie nośniki informacji elektronicznej, które zostały poddane oględzinom oraz przesłano je do zbadania i opiniowania do biegłych.


Jak wynika z opinii biegłych oskarżony z bardzo dużą częstotliwości logował się w Internecie na strony pornograficzne. W jego zainteresowaniu była również pornografia z udziałem zwierząt. Oskarżony w wyszukiwarce internetowej poszukiwał informacji na temat "dojrzewania dziewcząt", "dojrzewania dziewczyn i inne w tej tematyce.
 
Oskarżony nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Analizując zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prokurator stwierdził,  iż linia obrony oskarżonego , zaprezentowana w składanych przez niego wyjaśnieniach jest niewiarygodna w zestawieniu z materiałem dowodowym zgromadzonym w toku prowadzonego śledztwa i zmierza wyłącznie do uniknięcia odpowiedzialności karnej.


W toku śledztwa i przez cały okres jego trwania, na wniosek prokuratora stosowany był przez sąd wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego.
Oskarżonemu grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.