OSZUKIWAŁ NA OLX PODAJĄC FIKCYJNE DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE – KOMUNIKAT PR NOWA SÓL DO SPRAWY PR 2 Ds 558.2018 - PROŚBA O ZGŁASZANIE SIĘ POKRZYWDZONYCH

Dodano: 2018-11-13

Nowa Sól. Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli zawiadamia, że nadzoruje prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Nowej Soli postępowanie przygotowawcze PR 2 Ds 558.2018  przeciwko Markowi G., podejrzanemu o m.in. doprowadzenie w latach 2017 - 2018   do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem wielu osób pokrzywdzonych, przy użyciu sieci teleinformatycznej - internetowego serwisu ogłoszeniowego olx.pl, tj. o czyny z art. 286 § 1 k.k. i in.
            Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że Marek. G. do popełnienia przestępstw - oszustw - wykorzystywał rachunki bankowe o numerach:
1.         03 9115 0002 0121 0120 4382 0001
2.         10 1750 0012 0000 0000 3673 9158
3.         61 1050 1793 1000 0091 4442 2772
4.         98 1950 0001 2006 0023 8182 0001 
5.         24 1320 1537 3965 3860 3000 0001
6.         30 1470 0002 2439 0648 8000 0001
7.         73 2530 0008 2055 1015 3548 0001
8.         84 1600 1462 1830 7603 3000 0001
9.         72 1020 4900 0000 8702 3081 0806
10.       30 1470 0002 2439 0648 8000 0001
11.       76 9291 0001 0200 3351 3000 0010 
12.       88 8591 0007 0021 0094 5402 0001
13.       66 8589 0006 0000 0034 8098 0002
14.       10 1930 1767 3600 0626 8305 0001
15.       77 1030 0019 0109 8501 0115 2767
16.       80 1610 1133 2003 0220 0365 0001  
17.       75 1910 1048 2102 0002 0144 0001
18.       20 8642 0015 3026 5000 8812 0001
19.       10 1930 1767 3600 0626 8305 0001
20.       77 1030 0019 0109 8501 0115 2767

a także sporządzone przez siebie fikcyjne dane osobowe, numery telefonów komórkowych i adresy poczty elektronicznej wystawione na *:

1.         Zygmunt Stachowiak tel. 690 631 546, adres poczty elektronicznej stachowiakzygmunt@wp.pl
2.         Waldemar Rosłoń tel. 603 764 885, adres poczty elektronicznej waldemar.roslon@wp.pl
3.         Ryszard Terlecki tel. 692 121 420 , 518 195 597
4.         Krzysztof Dawidowski tel. 798 185 092, adres poczty elektronicznej krzysztof.dawidowski1876@wp.pl
5.         Ryszard Terlikowski tel. 516 182 150, adres poczty elektronicznej Terlikowski.ryszard@onet.pl
6.         Ryszard Grembocki tel. 698 713 376, adres poczty elektronicznej Ryszard.grembocki@wp.pl
 7.         Eugeniusz Winiarski tel. 515 800 311, adres poczty elektronicznej Eugeniusz.winiarski@wp.pl
8.         Stanisław Kolarz tel. 514 234 776, adres poczty elektronicznej Stanisław.kolarz@wp.pl
9.         Piotr Stanie     tel. 886 185 466
10.       Robert Staniol tel. 667 901 557
11.       Tomasz Kucharski tel. 503 404 330, adres poczty elektronicznej Tom-kucharski@o2.pl
12.       Dariusz Radek tel. 736 671 491, adres poczty elektronicznej Darek.redek1971@wp.pl
13.       Filip Tokarski tel. 668 401 477, adres poczty elektronicznej Filip.tokarski@intmail.pl
14.       Marek Grotkowski tel. 660 103 643, adres poczty elektronicznej Marek.grotkowski@interia.pl
15.       Zygmunt Woźniak tel. 693 012 826, adres poczty elektronicznej Wozniak.zygmunt@onet.pl
16.       Robert Wiśniewski tel. 880 866 060, adres poczty elektronicznej Wisniewski.robek@wp.pl
17.       Sławomir Dekan tel. 515 290 922 adres poczty elektronicznej Sławomir.dekan@wp.pl 
18.       Marek Gradecki tel. 662 403 614 adres poczty elektronicznej Marek.gradedcki@onet.pl
19.       Robert Królak tel. 780 017 541, adres poczty elektronicznej robertkrolak@o2.pl
20.       Bogdan Staniszewski tel. 696 905 864, adres poczty elektronicznej Staniszewski.bogdan@o2.pl
21.       Marek Grudecki tel. 513 574 480, adres poczty elektronicznej Margru868788@wp.pl 
22.       Rafał Lendzion tel. 516 895 315, adres poczty elektronicznej Rafal.lendzion@onet.pl
24.       Michał Dziemidowicz tel. 513 300 468
25.       Rafał Ziemkiewicz tel. 728 702 612, adres poczty elektronicznej Rafal.ziemkiewicz@interia.eu
26.       Lech Gładys tel. 690 368 481, 516 480 699, adres poczty elektronicznej Lech.gladys@wp.pl
27.       Robert Staniszewski tel. 519 364 418, adres poczty elektronicznej Robert.staniszewski1981@wp.pl
28.      Tomasz Seneńko tel. 512 672 034, adres poczty elektronicznej Tomek.senenko@wp.pl
29.       Grzegorz Szymański tel. 786 997 513, adres poczty elektronicznej Grzegorz.szymanski1965@onet.pl
30.       Michał Krajewski tel. 784 351 567, adres poczty elektronicznej Krajewski.michas@wp.pl
31.       Piotr Wyrwas tel. 507 371 758, adres poczty elektronicznej Piotr.wyrwas@p2.pl
38.       Grzegorz Chęciński tel. 516 233 038, adres poczty elektronicznej Grzegorz.checinski@onet.pl
39.       Leszek Dziemidowicz tel. 513 300 491, adres poczty elektronicznej Leszek.dziemidowicz@wp.pl
40.       Grzegorz Janiszewski tel. 516 597 843, adres poczty elektronicznej Grzegorz.janiszewski1980@wp.pl 
41.       Józef Starnawski tel. 572 618 846, adres poczty elektronicznej Jozef.starnawski@wp.pl 
42.       Konrad Borowiec tel. 735 187 384, adres poczty elektronicznej Borowiec.konrad@wp.pl
43.       Marcin Leśniewski tel. 518 622 290, 572 618 846, adres poczty elektronicznej Lesniewski.mar@wp.pl
44.       Stanisław Gruszczyński tel. 517 759 933, adres poczty elektronicznej Stanisław.gruszczynski@wp.pl
45.       Zygmunt Powroźniak tel. 516 677 732, adres poczty elektronicznej Zygmunt.powrozniak@interia.pl
46.       Ryszard Ryliński adres poczty elektronicznej ryszard.rylinski@o2.pl
 
W związku z powyższym Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli zwraca się do wszystkich osób o zgłoszenie się w tej sprawie - oszukanych przez Marka G. - w terminie do dnia  5 grudnia 2018r. do właściwej dla ich miejsca zamieszkania jednostki policji albo o kontakt telefoniczny z Prokuraturą Rejonową w Nowej Soli pod numerem tel. 68 387 03 15 lub 068 387 03 05 z powołaniem się na numer sprawy PR 2 Ds 558.2018.* Prokurator Rejonowy w Nowej Soli zaznacza, że wskazane wyżej imiona i nazwiska oraz adresy mailowe są fikcyjne - sporządzone przez podejrzanego  i nie mają związku z możliwie faktycznie występującymi osobami o takich danych