NIE POSIADAJĄC UPRAWNIEŃ WYDALI PONAD 140 ZAŚWIADCZEŃ O UKOŃCZENIU KURSU PRAWA JAZDY

Dodano: 2010-02-22

Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli w ostatnim czasie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 71 letniej kobiecie i 37-letniemu mężczyźnie. Oskarżonej zarzucono, że w okresie od 1 sierpnia 2006 r. do 13 lutego 2009 r. w Nowej Soli, działając wspólnie i w porozumieniu ze współoskarżonym oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, prowadziła bez wymaganego zgłoszenia do działalności gospodarczej oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej - ośrodek szkolenia kierowców. Oskarżeni w ten sposób wprowadzili w błąd ponad 100 kursantów.

Oskarżonemu zarzucono, że będąc kierownikiem szkolenia w w/w okresie wiedząc, że działalność jest prowadzona bez wymaganego zezwolenia, wprowadzał kursantów w błąd co do posiadanych uprawnień do prowadzenia tego typu szkoleń i wydawał poświadczające nieprawdę zaświadczenia o ukończeniu kursów podstawowych i dodatkowych kilkudziesięciu osobom. 

Jak ustalono w dniu 19 marca 2009 r. do Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli wpłynęło zawiadomienie Starostwa Powiatowego w Nowej Soli dot. prowadzenia bez wymaganego zgłoszenia Ośrodka Szkolenia Kierowców w Nowej Soli. 

Z uwagi na podejrzenie popełnienia przestępstwa wszczęto w tej sprawie śledztwo. Zebrany w sprawie materiał dowodowy wykazał, że oskarżeni wiedząc, iż ich ośrodek nie spełnia wymagań do prowadzenia ważnych kursów prawa jazdy prowadzili go pobierając każdorazowo od kursantów opłaty w kwotach od 1200 do 1600 zł . Oskarżony wydał ponad 140 osobom poświadczające nieprawdę zaświadczenia o ukończeniu kursów. Co do ponad 100 osób, które zdały egzamin państwowy na prawo jazdy i zostały im wydane dokumenty prawa jazdy są wszczęte postępowania administracyjne w przedmiocie wzruszenia decyzji administracyjnej. 

Oskarżonym grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. /jcz

zobacz także:
- w Ciekawie..nie tylko o prawie - Oszustwo