Nowa Sól

Informujemy, że od 01.04.2021 roku strona www.zielona-gora.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne.

Aktualna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  znajduje się pod adresem

https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

ZAPRASZAMY

Nowa Sól

KONTAKT

ul. Piłsudskiego 38, 67-100 Nowa Sól
zobacz mapę

Centrala tel. + 48 68 387-03-05
Fax + 48 68 387-03-09
prnowasol@zielona-gora.po.gov.pl WAŻNE !!
ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza

Skrytka odbiorcza ePUAP:
(po zalogowaniu do ePUAP/Profilu zaufanego
należy wybrać z listy instytucji Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli)

Informacja dla osób niepełnosprawnych


LubuskaTelefon alarmowy dla ofiar przemocy domowej              
/w godzinach urzędowania Prokuratury/:            
+ 48 68 387 03 13             Prokurator Rejonowy
p.f. Patryk Wilk
Prokurator Prokuratury Rejonowej

 

Zastępca Prokuratora Rejonowego
Katarzyna Wojciechowska
Prokurator Prokuratury Rejonowej


Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Korbecka-Rygiel


Inspektor ochrony danych (RODO)


Etaty:

 15 etatów orzeczniczych
9 etatów urzędniczych
3 innych pracownikówSwoją właściwością obejmuje:

miasto Nowa Sól
oraz gminy z terenu powiatu nowosolskiego: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko

Godziny pracy biura prokuratury - poniedziałek - piątek: od godz. 7:30 do godz. 15:30

Po godzinach urzędowania w sprawach tego wymagających kontakt służbowy z prokuratorem dyżurującym zapewnia właściwa jednostka Policji.

Interesanci przyjmowani są w dniach powszednich w godzinach: od 10:00 do 14:00.

Dyżury dla interesantów w każdy poniedziałek do godz. 18:00

Prokurator Rejonowy lub osoba go zastępująca w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki: od godz. 10:00 do godz. 13:00

W prokuraturze sprawy dokumentowane są w formie pisemnej. Wyjątkowo jednak może zaistnieć potrzeba bezpośredniej rozmowy z prokuratorem. W takich przypadkach wcześniejsze telefonicznie uzgodnienie przyjęcia ułatwi kontakt z właściwą osobą bez zbędnego wyczekiwania.

GALERIA ZDJĘĆ PROKURATURY

 • Nowa Sól
 • Nowa Sól
 • Nowa Sól
 • Nowa Sól
 • Nowa Sól
 • Nowa Sól
 • Nowa Sól
 • Nowa Sól
 • Nowa Sól

AKTUALNOŚCI Z REJONU

 • ARESZT DLA 32LATKA ZA STOSOWANIE PRZEMOCY WOBEC FUNKCJONARIUSZA PODCZAS ZATRZYMANIA

  Dodano: 2018-05-25 00:00:00

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 32 letniego mężczyzny. Podejrzanemu zarzucono, że 23 maja 2018r. w Nowej Soli, pomimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego funkcjonariusza Policji Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Nowej Soli poruszającego się oznakowanym radiowozem przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, nie zatrzymał go niezwłocznie i kontynuował jazdę samochodem osobowym. Nadto ustalono, że 23 maja 2018r. w Nowej Soli, działając w warunkach powrotu do przestępstwa czyli tzw. recydywy, w celu zmuszenia funkcjonariusza policji do zaniechania prawnej czynności służbowej, podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z zatrzymaniem, stosował przemoc w postaci szarpania, wyrywania się i uderzania pięściami oraz dopuścił się czynnej napaści na w/w funkcjonariusza policji w ten sposób, że rzucił w policjanta pokrzywdzonego niebezpiecznym przedmiotem - kamieniem uderzając go w prawą skroń, oraz powodując inne obrażenia, które naruszyły czynności narządu ciała na okres do 7 dni, a następnie będąc zatrzymanym w związku z popełnieniem przestępstwa uwolnił się sam podejmując próbę ucieczki.

 • NOŻOWNIK W KOŻUCHOWIE - INFORMACJE UZUPEŁNIAJACE

  Dodano: 2018-05-17 00:00:00

  Nowa Sól. Wczoraj w godzinach popołudniowych prokurator przedstawił doprowadzonemu przez policję podejrzanemu łącznie 6 zarzutów :
  - 5 zarzutów dotyczy usiłowania przy użyciu noży zabójstwa 9 pokrzywdzonych - art. 13 par 1 w zw. z art. 148 par 1 kk (1 zarzut wspólny dot. usiłowania na terenie sklepu zabójstwa 4 osób i kolejne dotyczące czynów popełnionych po wyjściu napastnika ze sklepu)
  - 1 zarzut dotyczy czynnego oporu w celu zmuszenia funkcjonariuszy policji od zaniechania prawnej czynności zatrzymania - art. 224 par 2 kk.

 • NOŻOWNIK Z KOŻUCHOWA ARESZTOWANY

  Dodano: 2018-05-17 00:00:00

  Nowa Sól. Dzisiaj Sąd Rejonowy w Nowej Soli uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec podejrzanego nożownika środek zapobiegawczy - areszt tymczasowy na okres najbliższych 3 miesięcy.
  Obecnie prowadzone są dalsze czynności w śledztwie, analizowany jest m.in. zabezpieczony na miejscu zapis obrazu - monitoring.

 • 29-LETNI MĘŻCZYZNA ZGINĄŁ PO POTRĄCENIU PRZEZ POCIĄG

  Dodano: 2018-05-16 00:00:00

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli poinformował  o zdarzeniu, do którego doszło  09.05.2018 r. w Nowej Soli - wypadku komunikacyjnym, w wyniku którego pokrzywdzony 29-letni mężczyzna zmarł  na skutek obrażeń doznanych po potrąceniu przez pociąg. Dotychczasowe ustalenia wskazują na możliwość zamachu samobójczego.

 • ARESZT DLA 31-LATKA ZA KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM

  Dodano: 2018-05-14 00:00:00

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 31-letniego mężczyzny. Podejrzanemu zarzucono, że 01.05.2018 r. w Nowej Soli włamał się do sklepu po uprzednim sforsowaniu zabezpieczeń, a następnie dokonał kradzieży torby sportowej. Wobec sprawcy zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

 • ARESZT DLA 60-LATKA ZNĘCAJĄCEGO SIĘ NAD RODZINĄ,W TYM NIEPEŁNOSPRAWNYM SYNEM

  Dodano: 2018-05-10 00:00:00

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec  60- letniego mężczyzny.
  Podejrzanemu zarzucono, że w okresie od kwietnia 2017r. do 29 kwietnia 2018r. w jednej z miejscowości powiatu nowosolskiego znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną w ten sposób, że wielokrotnie wywoływał awantury domowe podczas których wyzywał pokrzywdzoną słowami wulgarnymi, powszechnie uznawanymi za obelżywe, naruszającymi jej godność osobistą, naruszał nietykalność cielesną pokrzywdzonej, bijąc ją po głowie i twarzy, wyganiał  z domu, groził pozbawieniem życia, które to groźby wzbudziły w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione Podejrzany nadto niejednokrotnie ukrywał przed żoną środki spożywcze zmuszając  ją tym samym do przymusowych głodówek.

 • PRZY UŻYCIU BRONI PALNEJ USIŁOWAŁ DOPROWADZIĆ MAŁŻEŃSTWO DO NIEKORZYSTNEGO ROZPORZĄDZENIA MIENIEM W KWOCIE 2 000 ZŁ

  Dodano: 2018-04-24 00:00:00

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 54 letniego mężczyzny.
  Podejrzanemu zarzucono, że 19 kwietnia 2018 roku w miejscowości Lubieszów,  w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, groźbą zamachu na życie i zdrowie przy użyciu broni palnej usiłował doprowadzić małżeństwo  do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.000 złotych, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi opór pokrzywdzonego i zatrzymanie przez funkcjonariuszy Policji.

 • ZLECIŁA ZORGANIZOWANIE POLOWAŃ NA KWOTĘ PONAD 35 000 ZŁ I NIE WYWIĄZAŁA SIĘ Z ZAPŁATY ....

  Dodano: 2018-04-23 00:00:00

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 62-leniej kobiecie.
  Oskarżona  6 i 11 listopada 2016 r. w Warszawie, ze skutkiem w Nowej Soli, w wykonaniu  z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako przedstawiciel Biura Organizacji  Polowań, zleciła jednemu z kół łowieckich działających na terenie Nowej Soli organizację polowań, które odbyły się dwukrotnie w 2016 r. , a następnie  nie wywiązała się z zapłaty za wykonane usługi w kwotach ujętych w fakturach, pomimo uzyskania pieniędzy od uczestników polowań.

 • ARESZT DLA PODEJRZANEGO O POSIADANIE TREŚCI PORNOGRAFICZNYCH Z UDZIAŁEM MAŁOLETNICH ZWIĄZANYCH Z PREZENTOWANIEM PRZEMOCY ORAZ Z POSŁUGIWANIEM SIĘ ZWIERZĘTAMI

  Dodano: 2018-04-20 00:00:00

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli  skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 44-letniego mężczyzny.
  Prokurator zarzucił podejrzanemu, że w jednej z miejscowości powiatu nowosolskiego, działając w celu rozpowszechnienia sprowadzał, posiadał i przechowywał oraz rozpowszechniał treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich związane z prezentowaniem przemocy oraz związane z posługiwaniem się zwierzętami.

 • ARESZT ZA KRADZIEŻ ROZBÓJNICZĄ W SUPERMARKECIE, UŻYCIE PRZEMOCY I POTRĄCENIE NA PARKINGU

  Dodano: 2018-04-19 00:00:00

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 40-letniego mężczyzny.
  Podejrzany w dniu 12 kwietnia 2018r.w Nowej Soli ,bezpośrednio po dokonanej kradzieży mikrofalówki o wartości 250 złotych oraz sygnalizatora garażowego wartości 50 złotych - t.j. mienia ruchomego o łącznej wartości 300 złotych, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranych rzeczy, użył przemocy wobec pokrzywdzonej pracownicy supermarketu, szarpiąc ją, a następnie chwytając za rękę i  wykręcając ją w celu obezwładnienia.