19 LETNI PODEJRZANY TYMCZASOWO ARESZTOWANY

Dodano: 2020-01-24

Żagań. Sąd Rejonowy w Żaganiu na wniosek prokuratora aresztował wczoraj tj. 23.01.2020 r. na 3 m-ce 19-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie zabójstwa swojego ojca w m. Witoszyn. (O sprawie pisaliśmy w dniu  20.01.2020 r. ). Wczoraj również w Zakładzie Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu przeprowadzono sekcję zwłok zmarłego.

Biegły na podstawie przeprowadzonych oględzin zwłok stwierdził, że ofiara zmarła w wyniku doznanych licznych urazów kości czaszki zadanych tępym narzędziem - prawdopodobnie młotkiem. Uszkodzenie kości czaszki wskazują na zadanie około 20 uderzeń.

Na podstawie oględzin narządów wewnętrznych biegły z dużym prawdopodobieństwem stwierdził nadto, że ofiara żyła jeszcze kiedy sprawca podpalił ciało.

O ile ustalenia biegłego potwierdzą się w toku dalszych badań - zmianie ulegnie kwalifikacja czynu zarzuconego podejrzanemu na art. 148 par 2 pkt 1 kk (zbrodnia ze szczególnym okrucieństwem).

Wówczas czyn taki zagrożony jest karą od 12 lat pozbawienia wolności (a nie od 8 - jak w przypadku art. 148 par 1 kk).

Zbigniew Fąfera - rzecznik PO
zobacz także:
- w Ciekawie...nie tylko o prawie:

 Areszt tymczasowy -Jest izolacyjnym środkiem przymusu stosowanym w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego. Areszt tymczasowy nie jest - wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu - karą i nie zastępuje kary, jakkolwiek po jej orzeczeniu zaliczany jest na poczet kary już odbytej. Jedynym dopuszczonym przez prawo wyjątkiem od wskazanego tu celu stosowania aresztu tymczasowego i innych środków zapobiegawczych jest zapobieżenie popełnieniu przez oskarżonego [podejrzanego] nowego, ciężkiego przestępstwa. Uzasadnia to np. zastosowanie aresztu wobec znanego, przyznającego się do czynu sprawcy usiłowania pozbawienia życia innej osoby czy zdeterminowanego podpalacza, którego zachowanie świadczy o zamiarze konsekwentnej realizacji zbrodni. więcej

- Zabójstwo - Polskie prawo karne odróżnia zabójstwo typu podstawowego, zabójstwo kwalifikowane oraz zabójstwo w typie uprzywilejowanym. Kryteriami rozróżniania poszczególnych typów są w szczególności: sposób pozbawienia życia ofiary, motywacja, jaką kierował się sprawca i inne szczególne okoliczności, w tym wielość ofiar czy wcześniejsze skazanie za zabójstwo. więcej