Żagań

Żagań

KONTAKT

ul. Dworcowa 57, 68-100 Żagań
zobacz jak do nas dojechać

Centrala : + 48 68 377 - 21 - 48
Fax + 48 68 377-66-64
przagan@zielona-gora.po.gov.pl WAŻNE !!
ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
Skrytka odbiorcza: /pozgora/skrytka

Informacja dla osób niepełnosprawnych


Lubuska Niebieska TarczaTelefon alarmowy dla ofiar przemocy domowej                  
/w godzinach urzędowania Prokuratury/:                
68 377-21-70                 


Prokurator Rejonowy
Agnieszka Sobieszek
Prokurator Prokuratury Rejonowej

Zastępca Prokuratora Rejonowego
Anna Pierścionek
Prokurator Prokuratury Rejonowej


Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Kowalska

Inspektor ochrony danych

Etaty:

12 etatów orzeczniczych
9 etatów urzędniczych
2 innych pracownikówSwoją właściwością obejmuje:

miasta: Gozdnica i Żagań
oraz gminy z terenu powiatu żagańskiego: Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki i Żagań

Godziny pracy biura prokuratury - poniedziałek - piątek: od godz. 7:30 do godz. 15:30

Po godzinach urzędowania w sprawach tego wymagających kontakt służbowy z prokuratorem dyżurującym zapewnia właściwa jednostka Policji.

Interesanci przyjmowani są w dniach powszednich w godzinach: od 10:00 do 14:00.

Prokurator Rejonowy lub osoba go zastępująca w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki: od godz. 10:00 do godz. 13:00

Dyżury dla interesantów w każdy poniedziałek do godz. 18:00

W prokuraturze sprawy dokumentowane są w formie pisemnej. Wyjątkowo jednak może zaistnieć potrzeba bezpośredniej rozmowy z prokuratorem. W takich przypadkach wcześniejsze telefonicznie uzgodnienie przyjęcia ułatwi kontakt z właściwą osobą bez zbędnego wyczekiwania.

GALERIA ZDJĘĆ PROKURATURY

 • Żagań
 • Żagań
 • Żagań
 • Żagań
 • Żagań
 • Żagań

AKTUALNOŚCI Z REJONU

 • ŻOŁNIERZ ZAWODOWY HANDLOWAŁ NARKOTYKAMI

  Dodano: 2010-04-07 00:00:00

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 22 letniemu mężczyźnie, żołnierzowi zawodowemu. Oskarżony od sierpnia 2009r. do końca października 2009r., w Żaganiu, działając wbrew przepisom ustawy, w krótkich odstępach czasu i wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, trzykrotnie udzielił innemu mężczyźnie amfetaminę w ilości około 3 gramów za łączną kwotę 330 złotych.

 • NIE DOPŁACIŁ POKRZYWDZONEMU OBIECANEJ KWOTY ZA WYMIANĘ SAMOCHODÓW – ZOSTAŁ TYMCZASOWO ARESZTOWANY

  Dodano: 2010-03-30 00:00:00

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 27 letniemu mężczyźnie. Oskarżony w 2009r. w woj. dolnośląskim i lubuskim, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy. Nadto dokonał zaboru w celu przywłaszczenia karty bankomatowej wystawionej na nazwisko innego mężczyzny.

 • SKOCZYŁ NA POLICJANTA I USIŁOWAŁ WYKRĘCIĆ MU RĘKĘ

  Dodano: 2010-03-25 00:00:00

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 21 letniemu mężczyźnie. Oskarżony w dniu 19 lutego 2010r., w jednej z miejscowości powiatu żagańskiego naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza Policji podczas wykonywania obowiązków służbowych poprzez uderzenie go w klatkę piersiową.

 • PODCZAS PRZESŁUCHANIA NA SALI ROZPRAW GROZIŁ ŚWIADKOWI, ŻE GO ZABIJE

  Dodano: 2010-03-24 00:00:00

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 26 letniemu mężczyźnie. Oskarżony w dniu 13 stycznia 2010r., w Żaganiu podczas rozprawy sądowej, wypowiadał pod adresem pokrzywdzonego groźby pozbawienia życia, wzbudzając w zagrożonym obawę spełnienia.

 • ZABRAŁ POKRZYWDZONEMU PORTFEL Z 312 ZŁOTYMI, KTÓRY PO OPRÓŻNIENIU WYRZUCIŁ DO ŚMIETNIKA

  Dodano: 2010-03-19 00:00:00

  Żagań - Szprotawa. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 42 letniemu mężczyźnie. Oskarżony 20 lutego 2010r., w Szprotawie, działając w warunkach powrotu do przestępstwa i używając przemocy, doprowadził pokrzywdzonego do stanu bezbronności, a następnie zabrał mu w celu przywłaszczenia portfel z zawartością pieniędzy w łącznej kwocie 312 złotych.

 • ROZPOWSZECHNIAŁ W INTERNECIE TREŚCI PORNOGRAFICZNE Z UDZIAŁEM MAŁOLETNICH PONIŻEJ 15 LAT I ZWIERZĄT

  Dodano: 2010-03-17 00:00:00

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 24 letniemu mężczyźnie. Oskarżony w okresie od 1 lipca 2009r. do 22 września 2009r., ściągał na swój komputer za pomocą jednego z programów komputerowych z sieci internetowej pliki filmowe i zdjęcia. Mężczyzna za pośrednictwem w/w programu rozpowszechniał w Internecie materiały zawierające treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej 15 lat i treści pornograficzne związane z posługiwaniem się zwierzęciem.

 • ROZBÓJ NA SPRZEDAWCZYNI – OSKARŻONA ZABRAŁA 2 BUTELKI WÓDKI I … 18 LIZAKÓW

  Dodano: 2010-03-16 00:00:00

  Żagań - Szprotawa. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 25 letniej kobiecie. Oskarżona w dniu 12 lutego 2010r., w Szprotawie, używając groźby pozbawienia życia i siły fizycznej, doprowadziła pracownicę sklepu do stanu bezbronności, a następnie dokonała zaboru w celu przywłaszczenia napojów alkoholowych, gazowanych i lizaków o łącznej wartości 130 złotych.

 • KSIĘGOWA WYRZĄDZIŁA ŻAGAŃSKIEJ PLACÓWCE KULTURALNEJ SZKODĘ MAJĄTKOWĄ W WYSOKOŚCI PONAD 118 TYS. ZŁ

  Dodano: 2010-03-01 00:00:00

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 38 letniej kobiecie. Oskarżona w okresie od 4 grudnia 2004 r. do 11 sierpnia 2006 r. w Żaganiu, będąc zatrudnioną w jednej z placówek kulturalnych Żagania i będąc zobowiązaną do prowadzenia dokumentacji księgowej, w tym dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej, prowadziła księgi rachunkowe tego podmiotu w sposób nierzetelny i niezgodny z prawdą. Tym samym oskarżona wbrew przepisom ustawy o rachunkowości, wyrządziła podmiotowi szkodę majątkową o wartości nie mniejszej niż 118 466,83 zł.

 • CZWORO LEKARZY OSKARŻONYCH O BŁĄD DIAGNIOSTYCZNO - DECYZYJNY

  Dodano: 2010-02-26 00:00:00

  Żagań - Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 lekarzom - 2 mężczyznom i 2 kobietom. Oskarżonym zarzucono, że w okresie od 28 do 30 września 2008 r. w jednej z miejscowości powiatu żagańskiego oraz w Zielonej Górze, popełnili błąd diagnostyczno - decyzyjny poprzez wykluczenie zatrucia grzybami trującymi, pomimo poinformowania o fakcie spożywania przez pokrzywdzonego grzybów przypominających kanie.

 • ZNĘCAŁ SIĘ PSYCHICZNIE I FIZYCZNIE NAD CIĘŻARNĄ

  Dodano: 2010-02-23 00:00:00

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 30 letniemu mężczyźnie. Oskarżony od grudnia 2008 r. do końca września 2009 r. w dwóch miejscowościach powiatu żagańskiego, znęcał się fizycznie i psychicznie nad pokrzywdzoną. Sprawca wielokrotnie szarpał, popychał, bil po twarzy, kopał kobietę po całym ciele. Znęcanie psychiczne przybierało postać wszczynania awantur domowych, wyzywania słowami powszechnie uznawanymi za wulgarne, grożenia pozbawieniem życia. Oskarżonemu nie przeszkadzało  nawet to, że pokrzywdzona była z nim w ciąży.

Strona: