Rzecznik prasowy


Rzecznik

Zbigniew Fąfera
Prokurator Prokuratury Okręgowej

tel. kom. 516 018 384
e-mail: zfafera@zielona-gora.po.gov.plW ramach przydzielonych mi obowiązków służbowych oprócz działalności związanej ze współpracą z mediami prowadzę i nadzoruję osobiście przydzielone mi do prowadzenia postępowania przygotowawcze. Oprócz tego obsadzam również wokandy. Powoduje to, że czasami nie jestem w stanie zapewnić Państwu informacji w danym dniu, a nie zawsze również informacje takie udzielić może prokurator zastępujący.

W celu więc usprawnienia współpracy i zapewnienia w miarę niezakłóconego dostępu do informacji sugeruję Państwu zwracanie się o takowe informacje telefonicznie: do godz. 10,00 każdego dnia. Zachęcam również do częstszego korzystania z adresu mailowego (podanego na stronie naszej jednostki prokuratury sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl – vide: rzecznik prasowy zfafera@zielona-gora.po.gov.pl ) i zadawania tam pytań.


Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze
nie udziela porad prawnych,
nie odpowiada na pytania prawne
oraz nie jest komórką interwencyjną w indywidualnych sprawach obywateli.


w przypadku nieobecności
Rzecznika prasowego zastępuje

Łukasz Wojtasik
Prokurator Prokuratury Okręgowej

tel. +48 68 329 17 36
tel. kom. 503 056 048


kontakt e-mail:
aplotala@zielona-gora.po.gov.plBIEŻĄCE INFORMACJE W DZIALE "AKTUALNOŚCI" - ZAPRASZAM

BIEŻĄCE ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW W DZIALE "ZADAJ PYTANIE"

(Uprzejmie informujemy, że umieszczane na naszej stronie zdjęcia
  nie stanowią materiału dowodowego  w sprawie)


 • NIEUCZCIWY PRZEDSIĘBIORCA

  Dodano: 2004-08-13

  Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze w końcu lipca 2004 r. skierował akt oskarżenia przeciwko 35 letniemu właścicielowi prywatnej firmy - Rajmundowi K. Prokurator oskarżył go o to, że w okresie od czerwca 1999 r. do marca 2001 r. na terenie Zielonej Góry oraz Polic, Błoń, Szczecina, Gorlic i Bydgoszczy, w krótkich odstępach czasu wprowadził w błąd co do zamiaru wywiązania się z umów spedycyjnych wielu przedstawicieli firm transportowych.

 • ZNIEWAŻAŁA MAŁOLETNICH

  Dodano: 2004-08-11

  Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze 29 lipca 2004 r. skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 71 letniej rencistce Mirosławie G. Prokurator oskarżył ją o to, że w okresie od czerwca 2000 do lipca 2004 r. w Zielonej Górze wielokrotnie znieważała małoletnich używając w stosunku do nich słów uznanych powszechnie za obraźliwe.

 • WYŁUDZAŁ ODSZKODOWANIA

  Dodano: 2004-08-17

  W dniu 27 lipca 2004 r. zapadł wyrok w sprawie przeciwko Andrzejowi K. Prokurator Rejonowy Zielonej Górze w akcie oskarżenia z dnia 6 czerwca 2004 r. zarzucił podejrzanemu uzyskanie kredytu na zakup samochodu marki Citroen XM w jednym z zielonogórskich komisów samochodowych na podstawie fałszywego oświadczenia o zatrudnieniu

 • NIE WYSTAWIŁA RACHUNKU

  Dodano: 2004-08-12

  Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze 29 lipca 2004 r. skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 54 letniej stomatolog z Zielonej Góry. Oskarżona w okresie od 12-17 czerwca 2003 r. w Zielonej Górze, wbrew obowiązkowi nie wystawiała na żądanie pacjenta - Ryszarda S. rachunku potwierdzającego wykonanie w jej prywatnym gabinecie na jego rzecz usług stomatologicznych.

 • POSIADALI NARKOTYKI

  Dodano: 2004-08-10

  Prokurator Rejonowy w Nowej Soli 30 lipca 2004 roku skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 3 mężczyznom: 25 letniemu, wcześniej karanemu Piotrowi K., 25 letniemu niepracującemu, wielokrotnie karanemu Przemysławowi K. oraz 24 letniemu bezrobotnemu technikowi ekonomiście, również wcześniej karanemu Radosławowi K. Prokurator oskarżył ich o to, że w dniu 10 marca 2004 roku w Nowej Soli posiadali przy sobie znaczną ilość środków psychotropowych w postaci 204 gram amfetaminy oraz środków odurzających w postaci 208 gram ziela konopi siewnych, czyli marihuany.

 • STRĘCZYCIELSTWO

  Dodano: 2004-08-01

  Prokurator Rejonowy w Żarach 23 lipca 2004 roku skierował akt oskarżenia przeciwko 4 mężczyznom: mieszkańcowi Zielonej Góry, 34 letniemu elektroenergetykowi Grzegorzowi K., 30 letniemu bezrobotnemu mieszkańcowi Gubina Mariuszowi R., 39 letniemu obywatelowi Niemiec, mieszkańcowi Łęknicy oraz przeciwko 33 letniemu bezrobotnemu mieszkańcowi Gubina. Prokurator trzech pierwszych z nich oskarżył o to, że w okresie od października 1999 roku do lutego 2000 roku w Łęknicy, działając wspólnie i w porozumieniu ułatwiali uprawianie prostytucji przez obywatelki Ukrainy i Białorusi.

 • WÓJT GMINY OSKARŻONY

  Dodano: 2004-08-07

  Prokurator Rejonowy w Żarach 26 lipca 2004 roku skierował akt oskarżenia przeciwko 49 letniemu byłemu Wójtowi Gminy Brody. Oskarżony w okresie od 4 sierpnia 1999 roku do 15 maja 2003 roku pełnił funkcję Wójta Gminy. Będąc zobowiązany uchwałami Rady Gminy w Brodach z 4 sierpnia 1999 roku do wdrożenia "Strategii rozwoju gminy Brody" i "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy" nie dopełnił wynikających z tych dokumentów obowiązków w zakresie skontrolowania stateczności konstrukcji poszczególnych budowli usytuowanych na terenie byłej fabryki amunicji w Brożku.

 • ZŁODZIEJE RADIOODTWARZACZY

  Dodano: 2004-08-07

  Prokurator Rejonowy w Żarach 30 lipca 2004 roku skierował akt oskarżenia przeciwko 3 mieszkańcom Żar: 36 letniemu bezrobotnemu Dariuszowi K., 37 letniemu bezrobotnemu Jackowi S. oraz 39 letniemu, utrzymującemu się z zasiłku Waldemarowi T. Prokurator oskarżył ich o to, że w okresie od kwietnia do listopada 1998 roku, działając wspólnie i w porozumieniu, wybijając szyby włamywali się do samochodów w Żarach, skąd dokonywali kradzieży radioodtwarzaczy samochodowych różnych marek.

 • FAŁSZYWE ZEZNANIA

  Dodano: 2004-08-06

  Prokurator Rejonowy w Żarach 30 lipca 2004 roku skierował akt oskarżenia przeciwko 3 mieszkańcom Lubska: 56 letniemu elektronikowi - renciście, Andrzejowi B., jego żonie 30 letniej Julicie B. oraz 48 letniemu Ryszardowi L. Prokurator pierwszego z nich oskarżył go o to, że w dniu 18 listopada 2003 roku powiadomił on fałszywie Komisariat Policji o dokonanej na jego szkodę kradzieży elektronarzędzi o łącznej wartości 2156 zł

 • HANDEL KOBIETAMI

  Dodano: 2004-07-10

  5 lipca 2004 roku Sąd Okręgowy II Wydział Karny w Zielonej Górze wydał wyrok w sprawie Dariusza P. Jacka W. i Marioli K. Sprawa dotyczyła procederu, jakim był handel kobietami. Pierwszego z nich Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim oskarżył o to , że w maju 1999 roku sprzedał na terenie Niemiec za 1200 marek kobietę ustalonym mężczyznom pochodzenia jugosłowiańskiego i tureckiego,