Interpretacje

 • Wytyczne Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r. w zakresie prawno - karnej ochrony rodziny - Wytyczne Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976 r. w zakresie prawno - karnej ochrony rodziny
 • Stanowisko Prokuratury Generalnej z dnia 22 sierpnia 1955 r. o zasadach udzielania stronom wglądu do akt postępowania - Stanowisko Prokuratury Generalnej z dnia 22 sierpnia 1955 r. o zasadach udzielania stronom wglądu do akt postępowania
 • Zarządzenie Prokuratora Generalnego PRL z dnia 19 czerwca 1957 r. w sprawie wykonywania przez prokuraturę nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem prawa przez rady narodowe i ich organy - Zarządzenie Prokuratora Generalnego PRL z dnia 19 czerwca 1957 r. w sprawie wykonywania przez prokuraturę nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem prawa przez rady narodowe i ich organy
 • Zarządzenie Prokuratora Generalnego PRL z dnia 6 lutego 1957 r. w sprawie dyscypliny pracy w organach prokuratury - Zarządzenie Prokuratora Generalnego PRL z dnia 6 lutego 1957 r. w sprawie dyscypliny pracy w organach prokuratury
 • Zarządzenie nr 4/56 Prokuratora Generalnego PRL z dnia 28 stycznia 1956 r. w sprawie zasad używania środków lokomocji w Prokuraturze PRL - Zarządzenie nr 4/56 Prokuratora Generalnego PRL z dnia 28 stycznia 1956 r. w sprawie zasad używania środków lokomocji w Prokuraturze PRL
 • Zarządzenie nr 1/50 Prokuratora Generalnego PRL z dnia 11 września 1950r. w sprawie przejmowania agend przez Prokuratorów Wojewódzkich i Rejonowych - Zarządzenie nr 1/50 Prokuratora Generalnego PRL z dnia 11 września 1950r. w sprawie przejmowania agend przez Prokuratorów Wojewódzkich i Rejonowych
 • Zarządzenie Prokuratora Generalnego PRL nr 13/55 z dnia 13 lipca 1955 r. o postępowaniu z drewnem zajętym u osób podejrzanych o kradzieże leśne - Zarządzenie Prokuratora Generalnego PRL nr 13/55 z dnia 13 lipca 1955 r. o postępowaniu z drewnem zajętym u osób podejrzanych o kradzieże leśne
 • Wytyczne Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1975 r. w sprawach o przestępstwa drogowe - Wytyczne Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1975 r. w sprawach o przestępstwa drogowe
 • Wytyczne Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 1972 roku dla wymiaru sprawiedliwości w sprawach o zgwałcenia - Wytyczne Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 1972 roku dla wymiaru sprawiedliwości w sprawach o zgwałcenia
 • Pismo Dyrektora Departamentu MS z dnia 11 maja 2001 r. o uznaniu skanowania akt za „substytut” ręcznego sporządzania notatek z akt sprawy - Pismo Dyrektora Departamentu MS z dnia 11 maja 2001 r. o uznaniu skanowania akt za „substytut” ręcznego sporządzania notatek z akt sprawy
 • Wytyczne SN z 15 lutego 1971 r. w przedmiocie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych - Wytyczne SN z 15 lutego 1971 r. w przedmiocie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych
 • Wytyczne Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie traktowania nietrzeźwych sprawców przestępstw drogowych - Wytyczne Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego z dnia 20 czerwca 2006 roku w sprawie traktowania nietrzeźwych sprawców przestępstw drogowych
 • Wytyczne SN z dnia 29 stycznia 1971 r. w zakresie wykładni i stosowania ustaw karnych dotyczących warunkowego umorzenia postępowania - Wytyczne SN z dnia 29 stycznia 1971 r. w zakresie wykładni i stosowania ustaw karnych dotyczących warunkowego umorzenia postępowania
 • Przypomnienie Prokuratora Krajowego z dnia 29 sierpnia 2000 r. o prawie RPO do badania spraw na miejscu - Przypomnienie Prokuratora Krajowego z dnia 29 sierpnia 2000 r. o prawie RPO do badania spraw na miejscu
 • Pismo Prokuratury Krajowej z dnia 4 sierpnia 2000 r. w sprawie odpowiedzialności karnej za kradzież tablic rejestracyjnych pojazdu - Pismo Prokuratury Krajowej z dnia 4 sierpnia 2000 r. w sprawie odpowiedzialności karnej za kradzież tablic rejestracyjnych pojazdu
 • Zalecenia Prokuratora Krajowego z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie statusu ZUS w postępowaniach karnych o niealimentację - Zalecenia Prokuratora Krajowego z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie statusu ZUS w postępowaniach karnych o niealimentację
 • Dyrektywa Prokuratora Generalnego z dnia 29 czerwca 1984r. w sprawie polityki aresztowej wobec sprawców kradzieży z włamaniem - Dyrektywa Prokuratora Generalnego z dnia 29 czerwca 1984r. w sprawie polityki aresztowej wobec sprawców kradzieży z włamaniem
 • Zasady wyznaczania nagród w listach gończych z dnia 12 lutego 1985r. - Zasady wyznaczania nagród w listach gończych z dnia 12 lutego 1985r.
 • Polecenie Prokuratora Generalnego z dnia 17 września 1984r. w sprawie ujawniania i publikowania nazwisk sprawców przestępstw - Polecenie Prokuratora Generalnego z dnia 17 września 1984r. w sprawie ujawniania i publikowania nazwisk sprawców przestępstw
 • Zalecenia Prokuratora Generalnego z dnia 21 lipca 2000r. w sprawie wzrostu przestępczości - Zalecenia Prokuratora Generalnego z dnia 21 lipca 2000r. w sprawie wzrostu przestępczości
 • Maria Byrdy, List do Redakcji o praktycznych aspektach opiniowania z zakresu medycyny sądowej, Problemy praworządności 7-8/ 1975 r. - Maria Byrdy, List do Redakcji o praktycznych aspektach opiniowania z zakresu medycyny sądowej, Problemy praworządności 7-8/ 1975 r.
 • Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 9 kwietnia 2001 r. O ochronie prawnych interesów pokrzywdzonego w procesie karnym - Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 9 kwietnia 2001 r. O ochronie prawnych interesów pokrzywdzonego w procesie karnym
 • Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie poprawy skuteczności postępowań o przestępstwa przeciwno życiu, zdrowiu i wolności człowieka - Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 11 grudnia 2000 r. w sprawie poprawy skuteczności postępowań o przestępstwa przeciwno życiu, zdrowiu i wolności człowieka
 • Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 21 lipca 2000 r. o potrzebie zaostrzenia odpowiedzialności karnej w stosunku do sprawców groźnych przestępstw - Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 21 lipca 2000 r. o potrzebie zaostrzenia odpowiedzialności karnej w stosunku do sprawców groźnych przestępstw
 • Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie wzmożenia ochrony interesów pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Warszawa 1977r. - Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie wzmożenia ochrony interesów pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym w sprawach karnych, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Warszawa 1977r.