Kazuistyka

 • Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli z dnia 2 maja 1979 r. o zasięgnięciu opinii z zakresu mikrośladów tekstylnych i biologicznych [dokument anonimizowany] - Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli z dnia 2 maja 1979 r. o zasięgnięciu opinii z zakresu mikrośladów tekstylnych i biologicznych [dokument anonimizowany]
 • Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli z dnia 8 lutego 1978 r. o przeprowadzeniu ekspertyzy antropologicznej czaszki ludzkiej [dokument anonimizowany] - Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli z dnia 8 lutego 1978 r. o przeprowadzeniu ekspertyzy antropologicznej czaszki ludzkiej [dokument anonimizowany]
 • Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli z dnia 30 marca 1990 r. o zasięgnięciu opinii z zakresu badania krwi, włosów i fizykochemicznych - Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli z dnia 30 marca 1990 r. o zasięgnięciu opinii z zakresu badania krwi, włosów i fizykochemicznych
 • Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli z dnia 28 lutego 1990 r. o zasięgnięciu opinii z zakresu mechanoskopii i serologii [dokument anonimizowany] - Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli z dnia 28 lutego 1990 r. o zasięgnięciu opinii z zakresu mechanoskopii i serologii [dokument anonimizowany]
 • Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli z 23 września 1994 r. o . zasięgnięciu opinii w przedmiocie poczytalności sprawcy rozboju [dokument anonimizowany] - Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli z 23 września 1994 r. o . zasięgnięciu opinii w przedmiocie poczytalności sprawcy rozboju [dokument anonimizowany]
 • Postanowienie Prokuratora Wojewódzkiego w Zielonej Górze z dnia 5 lutego 1986r. o zasięgnięciu opinii z zakresu toksykologii [dokument anonimizowany] - Postanowienie Prokuratora Wojewódzkiego w Zielonej Górze z dnia 5 lutego 1986r. o zasięgnięciu opinii z zakresu toksykologii [dokument anonimizowany]
 • Postanowienie Prokuratora Wojewódzkiego w Zielonej Górze z dnia 4 lutego 1986 r. o powołaniu biegłego z zakresu medycyny sądowej [dokument anonimizowany] - Postanowienie Prokuratora Wojewódzkiego w Zielonej Górze z dnia 4 lutego 1986 r. o powołaniu biegłego z zakresu medycyny sądowej [dokument anonimizowany]
 • Postanowienie Prokuratora Wojewódzkiego w Zielonej Górze z dnia 14 stycznie 1986 r. o zasięgnięciu opinii z zakresu daktyloskopii [dokument anonimizowany] - Postanowienie Prokuratora Wojewódzkiego w Zielonej Górze z dnia 14 stycznie 1986 r. o zasięgnięciu opinii z zakresu daktyloskopii [dokument anonimizowany]
 • Postanowienie Prokuratora Wojewódzkiego w Zielonej Górze z dnia 20 lipca 1984r. o przeprowadzeniu badania psychiatrycznego podejrzanego w zakładzie leczniczym - Postanowienie Prokuratora Wojewódzkiego w Zielonej Górze z dnia 20 lipca 1984r. o przeprowadzeniu badania psychiatrycznego podejrzanego w zakładzie leczniczym
 • Postanowienie Prokuratora Powiatowego w Zielonej Górze z dnia 15 maja 1974 r. o powołaniu biegłego psychologa w sprawie o wypadek drogowy [dokument anonimizowany] - Postanowienie Prokuratora Powiatowego w Zielonej Górze z dnia 15 maja 1974 r.  o powołaniu biegłego psychologa w sprawie o wypadek drogowy [dokument anonimizowany]
 • Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli z dnia 2 lutego 1983r. o zasięgnięciu opinii z zakresu badania materiałów wybuchowych[dokument anonimizowany] - Postanowienie Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli z dnia 2 lutego 1983r. o zasięgnięciu opinii z zakresu badania materiałów wybuchowych[dokument anonimizowany]
 • Pismo dyrektora Szpitala w Zielonej Górze z dnia 9 stycznia 1974r. w sprawie przejęcia opiniowania przez Zakład Anatomii Patologicznej - Pismo dyrektora Szpitala w Zielonej Górze z dnia 9 stycznia 1974r. w sprawie przejęcia opiniowania przez Zakład Anatomii Patologicznej
 • Sentencja aktu oskarżenia z dnia 7 lutego 1948r. przeciwko Albertowi Forsterowi - Gauleiterowi Wolnego Miasta Gdańsk - Sentencja aktu oskarżenia z dnia 7 lutego 1948r. przeciwko Albertowi Forsterowi - Gauleiterowi Wolnego Miasta Gdańsk
 • Zdzisław Marek, Wspomnienia medyka sądowego, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków, 1999 [fragmenty] - Zdzisław Marek, Wspomnienia medyka sądowego, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków, 1999 [fragmenty]
 • Mowa prokuratora Jerzego Marcinkowskiego (1936) - Mowa prokuratora Jerzego Marcinkowskiego (1936)
 • Kopia odpowiedzi Prokuratora Wojewódzkiego z dnia 27 grudnia 1979r. na skargę do KC PZPR - dokument anonimizowany - Kopia odpowiedzi Prokuratora Wojewódzkiego z dnia 27 grudnia 1979r. na skargę do KC PZPR - dokument anonimizowany