Wyroki sądoweInformujemy, że od 01.04.2021 roku strona www.zielona-gora.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne.

Aktualna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  znajduje się pod adresem

https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

ZAPRASZAMY


Publikacja wyroku do publicznej wiadomości
jest  obwarowana konkretnymi przepisami prawa i musi wynikać wprost z tego wyroku. Dlatego dopiero teraz postanowiliśmy częściej wnosić do sądów w okręgu zielonogórskim o podawanie wyroków do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Będziemy to robić jednak nie we wszystkich sprawach, ale w tych, gdy uznamy to z różnych względów za potrzebne i celowe. Dane osób pokrzywdzonych zostają zanonimizowane.


Na podstawie art. 43 b kk sąd zdecydował o podaniu danego wyroku do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze • WYROK SR ZIELONA GÓRA SYGN. II K 778/19 DOT. PAWŁA KRAJEWSKIEGO

  Dodano: 2021-03-25 00:00:00

  Wyrok Sądu Rejonowego w Zielonej Górze sygn. II K 778/19 dot. Pawła Krajewskiego s. Grzegorza,  oskarżonego o to, że w dniu 10 października 2016 r. w Zielonej Górze działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził pracownika Alior Bank S.A. do niekorzystnego rozporządzenia pieniędzmi w kwocie 67 750,68 zł, wypłaconymi z tytułu zawarcia umowy pożyczki.

  Sąd orzekł o podaniu wyroku do publicznej wiadomości poprzez jego publikacje na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

  Termin zakończenia publikacji wyroku ustalono na dzień 10 listopada 2021 r., kiedy to upłynie 1 rok od uprawomocnienia się wyroku./jcz


  Zapoznaj się z treścią wyroku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

   
  Wyrok jest publikowany do 2021-11-10 włącznie. Po tym okresie informacja wraz z treścią wyroku jest usuwana z systemu.

Strona:

 • 1