ePUAP

EPUAP


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej

Informacje przy rejestracji

W celu skorzystania z usług administracji publicznej dostępnych na platformie ePUAP w formularzu rejestracyjnym na stronie www.epuap.gov.pl należy podać swoje dane (m.in. imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail). Informacje kontaktowe, są niezbędne w sytuacji, w której odpowiedź podmiotu administracji publicznej może nastąpić jedynie drogą tradycyjną (tj. poprzez pocztę).

Szczegółowe instrukcje obsługi ePuap znajdują się tutaj

Dokumenty elektroniczne adresowane do prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego należy kierować za pośrednictwem Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze postępując zgodnie ze wskazanymi poniżej Metodami dostarczania dokumentów elektronicznych.  

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze:

 1. przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP .
 2. dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (7.30 -15.30) do biura podawczego mieszczącego się przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze na następujących nośnikach danych:
  • dyskietka 1,44 MB,
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  • płyta CD-RW / DVD-RW.
 3. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
 2. nośnik, na którym dostarczono dokument elektroniczny musi być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego identyfikację,
 3. dokument elektroniczny przekazany na nośniku jest przekazywany adresatowi wraz z nośnikiem,
 4. doręczenie dokumentu elektronicznego na nośniku danych zostanie poświadczone dokumentem w postaci papierowej,
 5. akceptowane formaty dokumentów to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, XML, CSV, TXT, GIF, TIF (.TIFF), BMP, JPG, ODS, ODT, PDF, ZIP, SVG, PNG
 6. wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 5MB,
 7. dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA!

 • Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - (konto jest bezpłatne).