INFORMACJA O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWCY W PROKURATURZE REJONOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

Dodano: 2019-07-24

Uprzejmie informuję o naborze na stanowisko: KIEROWCA w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze

sygnatura konkursu: PO IV WOS 1112.6.2019
liczba etatów : jeden
miejsce pracy: Zielona Góra

Główne obowiązki:
- prowadzenie samochodu służbowego;
- dbanie o powierzone mienie;
- inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia   bezpieczeństwa osób, pojazdu służbowego i rzeczy;
- niezbędne formalności administracyjne związane z eksploatacją pojazdu;
- kontrolowanie stanu technicznego pojazdu oraz dbanie o jego czystość;
- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego;
- umiejętność podejmowania decyzji, przewidywanie następstw swojego działania;
- wysoka kultura osobista

Wykształcenie: średnie

Wymagania stawiane kandydatom:
- brak przeciwwskazań zdrowotnych do załadunku i rozładunku samochodu (w tym przenoszenia akt z siedziby prokuratury do pojazdu i odwrotnie)
- pełna zdolność do czynności prawnych
- niekaralność
- nieposzlakowana opinia
- samodzielność, dyspozycyjność
- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
- organizowanie pracy własnej
- zdolności i umiejętności techniczne
- prawo jazdy kat. B

Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- minimum 2 letni staż pracy
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny,
- kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
- oświadczenie kandydata o tym, że nie był karany i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - (zgodnie z załączonym wzorem)
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie, bądź oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z załączonym wzorem),
- oświadczenie  dot. ochrony danych osobowych art. 13 RODO (zgodnie z załączonym wzorem).


Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r., na adres:
PROKURATURA OKRĘGOWA ul. Partyzantów 42 65-332 ZIELONA GÓRA

Inne informacje : Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji, nie będą powiadamiani.