STREFA PRZYJAZNA DZIECIOM W PROKURATURZE REJONOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Dodano: 2013-02-22

Krosno Odrzańskie. Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim to już druga jednostka, w której czekające na opiekuna dziecko może spędzić czas bawiąc się. To druga jednostka prokuratury, która takie miejsce posiada - druga w Polsce (po Prokuraturze Rejonowej w Żarach), w której dzieci przyprowadzane przez opiekunów pozostawiane są pod opieką urzędnika o wykształceniu pedagogicznym. W każdej jednostce prokuratur okręgu zielonogórskiego taki urzędnik pracuje.  

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze wpisuje się swoimi działaniami w kampanię na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prokurator Okręgowy podjął działania w celu zachęcenia czy ułatwienia osobom pokrzywdzonym przestępstwem spenalizowanym w art. 207 kk złożenie zawiadomienia o jego popełnieniu.  

Stworzenie w każdej jednostce prokuratury okręgu zielonogórskiego tzw. niebieskiego pokoju - studia, kąciku dla dziecka, którego opiekun składa zeznania - jest jednym ze środków zmierzających do umożliwienia opiekunom i prokuratorowi wykonania czynności, ale przede wszystkim ochrony dziecka przed negatywnymi konsekwencjami jego obecności w pomieszczeniu w czasie składania przez opiekunów zeznań - zapobieżenia np. wtórnej wiktymizacji. Niebieski pokój - jako z założenia przyjazny dziecku - może być wykorzystany jako pomieszczenie, w którym zostanie przesłuchany małoletni poniżej 15 roku życia. W prokuraturach, w których warunki lokalowe nie pozwalają dziś na wyodrębnienie specjalnego pomieszczenia organizowane będą kąciki dla dziecka. Tak jak to ma miejsce w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie Odrzańskim.

Prokuratura Prokuratura


Każda prokuratura rejonowa okręgu zielonogórskiego realizując zapowiadaną przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze w publikowanym na stronie wystąpieniu "Niebieska tarcza - Prokuratura wobec przemocy" na konferencji "Lubuskie przeciw przemocy" ideę pomocy pokrzywdzonym, uruchomiła także telefony alarmowe /interwencyjne/ dla osób pokrzywdzonych przemocą domową, pod którymi zainteresowany może zasięgnąć niezbędnych informacji, czy umówić się z prokuratorem na spotkanie w siedzibie prokuratury.  

Przypominamy jednocześnie, że dla osób pokrzywdzonych przestępstwem w dniach 25 lutego - 03 marca trwa ogólnopolska akcja Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, w trakcie którego prokuratorzy udzielają - w ramach dodatkowych dyżurów - porad prawnych w zakresie pomocy osobom zainteresowanym kwestią zapobiegania przemocy.