NIEBIESKA TARCZA – KONFERENCJA NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE

Dodano: 2013-05-08

Zielona Góra. W dniu wczorajszym, tj. 07 maja 2013 roku Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Zielonej Górze zorganizowała konferencję pod tytułem: "Prawnokarne i cywilnoprawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie zielonogórskim". Narada była elementem zainicjowanego przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze programu Niebieska Tarcza - Prokuratura Przeciw Przemocy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego, sędziowie, kuratorzy sądowi, przedstawiciele placówek oświatowych i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą niesioną ofiarom przemocy domowej, przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.  

W trakcie spotkania, w czasie którego głos w formie wykładu zabrali Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze - dr Alfred Staszak oraz Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze - Robert Kmieciak, przedstawiono dane statystyczne dotyczące przestępczości związanej z przemocą domową na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze. Prokuratorzy mówili o potrzebie poprawy bezpieczeństwa w rodzinie, przekazali uczestnikom konferencji informacje o stopniu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także przedstawili organizacyjne działania prokuratury podejmowane w tym zakresie.  

Zielonogórska prokuratura m.in. uruchomiła w ostatnim czasie specjalne numery telefonów dla ofiar przemocy domowej, utworzyła przyjazne dziecku strefy, w których będzie mogło przebywać w czasie realizowania czynności procesowych przez prokuratora z opiekunem. Obaj prelegenci w swoich wystąpieniach akcentowali potrzebę wsparcia dla ofiar przemocy oraz podejmowania wszelkich, także pozakarnych, działań na rzecz osób dotkniętych przemocą domową. Wskazali także na potrzebę koordynacji i współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, także pozarządowymi, które stanowić mają trzon dla działań zmierzających do poprawy skuteczności w walce z przemocą w rodzinie.

Końcowym elementem spotkania była dyskusja, która stała się okazją do wymiany informacji i doświadczeń w zakresie dobrych praktyk, informacji na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także problemów z jakimi borykają się podmioty realizujące zadania z tego zakresu.

Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze - inspektor Sebastian Banaszak - w swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na rolę Policji w przeciwdziałaniu przemocy, która zawsze jako pierwsza podejmuje interwencje kryzysowe i jest liderem wcielania w życie procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie - "Niebieska karta".  

Sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Monika Olejnik wskazała na środki jakimi dysponuje sąd w walce z przemocą w rodzinie. Przedstawiła uczestnikom narady jak duże znaczenie mają pokoje przesłuchań małoletnich przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.

Luki w prawie oraz brak świadomości społecznej były głównym motywem wypowiedzi Pani Grażyny Miłkowskiej, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kierownika Katedry Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ.

Na kwestie możliwości znalezienia i finansowania czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia, dostosowania lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem zwróciła uwagę prezeska Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA - Anita Kucharska-Dziedzic. Jako przedstawiciel Stowarzyszenie zadeklarowała pomoc finansową ofiarom przemocy domowej w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb materialnych na czas interwencji kryzysowej.

Przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej zwrócili uwagę na małą ilość ośrodków terapeutycznych dla rodzin dotkniętych przemocą domową, a w tym dla jej sprawców. Szczególnie akcentowane były kwestie braku szybkiego i dostatecznego przepływu informacji miedzy instytucjami, często ich nieprecyzyjność.

W spotkaniu wziął udział także dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera Pan Andrzej Brychcy, który wskazał na potrzebę zapraszania do udziału w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych pedagogów szkolnych.

Wszyscy uczestnicy konferencji zgodzili się, że w kwestii przeciwdziałania przemocy jest jeszcze wiele do zrobienia. Obserwując zainteresowanie problemem, zaangażowanie w jego rozwiązanie i chęć kompleksowego działania oraz współdziałania wszystkich przedstawicieli organów i instytucji można podejmować jeszcze bardziej skuteczne działania w imię solidaryzmu społecznego.

Uczestnicy spotkania wyrazili przekonanie, że: "Razem możemy więcej i lepiej przyczynić się do ochrony rodziny". Idea ta wymaga jednak zintegrowanego, spójnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracy różnych instytucji, które w ramach swoich kompetencji będą ze sobą współpracowały na rzecz ofiar przemocy domowej.  

Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że Konferencja dobrze została oceniona przez jej uczestników i lokalne media./AStO konferencji w mediach:

http://www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski/informacja/informacje-lubuskie/wideo/07052013-1830/11007641
http://www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski/informacja/informacje-lubuskie-komentarze/wideo/07052013/11007660

http://www.rtvlubuska.pl/programy/powiekszenie/979,odcinek-666
http://www.rtvlubuska.pl/aktualnosci/1371,tarcza_przeciw_domowym_katom