„LUBUSKA NIEBIESKA TARCZA” W ŚWIEBODZINIE

Dodano: 2013-05-23

Świebodzin. W dniu 21 maja 2013 r. Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie korzystając z uprzejmości Komendanta Komendy Powiatowej w Świebodzinie mł. insp Mariusza Ostapczuka zorganizowała w siedzibie Komendy spotkanie w ramach projektu zainicjowanego przez Prokuratora Okręgowego dr Alfreda Staszaka "Lubuska Niebieska Tarcza" dotyczącego podejmowania działań zmierzających m.in. do ustalenia i sukcesywnego wdrażania interdyscyplinarnego i skoordynowanego programu walki z przemocą domową przy współudziale takich instytucji jak: sądy, kuratorzy, policja, ośrodki pomocy społecznej, których zadaniem jest ochrona rodziny i podejmowanie działań dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa społecznego.  

W spotkaniu uczestniczyli: Wiceprezes Sądu Rejonowego w Świebodzinie Piotr Lubryczyński, prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Ośrodków Pomocy Społecznej, kuratorzy sądowi, przedstawiciel Urzędu Pracy w Świebodzinie, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie oraz zaproszone media.

Główne założenia projektu "Lubuska Niebieska Tarcza" przedstawił Prokurator Okręgowy dr Alfred Staszak. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowej Policji w Świebodzinie mł. insp Mariusz Ostapczuk wskazując na działania podejmowane przez policję jak również konieczność ścisłej współpracy z wszystkimi podmiotami zajmującymi się tą problematyką.

Stanowisko Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie przedstawiła Prokurator Beata Żbikowska-Kawa, która wskazała zakres działań pozakarnych, w tym z prawa rodzinnego, podejmowanych przez prokuraturę na kanwie spraw dotyczących przemocy w rodzinie, jak i innych postępowań czy też zawiadomień, z których wynika, iż koniecznym jest podejmowanie działań w celu ochrony rodziny z szczególnym uwzględnieniem dzieci.

W trakcie spotkania Prokurator Rejonowy w Świebodzinie - Ewa Grześkowiak wskazała, na bardzo często skomplikowany i trudny charakter spraw karnych dotyczących przemocy domowej m.in. ze względu na postawę samych pokrzywdzonych i ich udział w toku postępowania zarówno przygotowawczego jak i już na etapie sądowym.

Konferencja w Świebodzinie jest kolejną, po spotkaniach we Wschowie, Nowej Soli, Krośnie Odrzańskim, Żaganiu, Żarach i Zielonej Górze, naradą w ramach realizacji projektu "Lubuska Niebieska Tarcza". 
 
Uczestnicy po raz kolejny zwrócili uwagę na potrzebę polepszenia wymiany informacji celem jak najszybszego rozwiązywania stwierdzonych problemów w rodzinach dotkniętych przemocą domową.
W dyskusji ponownie poruszono problemy m.in. formy zawiadamiania policji jak i prokuratury przez Ośrodki Pomocy Społecznej o stwierdzonych nieprawidłowościach w rodzinach objętych opieką, jak i roli pracowników ośrodków w toku postępowań karnych, podejmowania wspólnych działań nie tylko w ramach postępowań karnych oraz konieczność zwiększenia zakresu współpracy.EG/APa

Zdjęcia ze spotkania:

Lubuska

Lubuska