KONFERENCJA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM

Dodano: 2013-06-10

Krosno Odrzańskie. W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim odbyło się kolejne już spotkanie poświęcone programowi przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Lubuska Niebieska Tarcza.  

W spotkaniu zorganizowanym przez Prokuraturę Rejonową w Krośnie Odrzańskim wzięli udział Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze, Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim oraz Jego Zastępca, a także przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej w Bytnicy, Cybince, Dąbiu, Krośnie Odrzańskim, Maszewie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim, Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, w Słubicach oraz Komisariatu Policji w Gubinie.

W swoim wystąpieniu Prokurator Okręgowy wskazał na potrzebę wypracowania interdyscyplinarnego systemu, praktyki współdziałania wszystkich instytucji, których ustawowym czy statutowym obowiązkiem jest strzec bezpieczeństwa w rodzinie. Zwrócił jednocześnie uwagę na kwestię fundamentalną dla pokrzywdzonych przestępstwem przemocy. Wskazał, że instytucje powinny być dostępne dla ofiar przestępstwa, powinny być otwarte na wielu płaszczyznach: okazywać wrażliwość i konsekwentnie kierować się przekonaniem, że podejmowane działania w każdym przypadku mogą pomóc pokrzywdzonym, a jednocześnie wykazywać zero tolerancji dla jakiejkolwiek formy przemocy.