PROKURATORZY WALCZĄ Z PRZEMOCĄ SEKSUALNĄ WOBEC DZIECI - 3 MIESIĄCE ARESZTU DLA PODEJRZANEGO O MOLESTOWANIE MAŁOLETNIEJ

Dodano: 2013-07-22

W publikowanym w dniu 17 lipca 2013 roku artykule pt. Przestępstwa przeciwko rodzinie w okręgu zielonogórskim poruszaliśmy kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem w rodzinie. Zrezygnowaliśmy wówczas z opisywania typów przestępstw, które szczególnie zostawiają swój ślad w psychice małoletniego, często wpływając na dalsze jego życie. Informacje o przestępstwach dot. przemocy seksualnej wobec małoletnich rzadko publikowane są na stronie prokuratury, a ich zakres jest niezwykle ubogi w treści. Praktyka publikowania bulwersujących zdarzeń, w przypadku tego rodzaju przestępstw, ze względu na ich szczególny charakter, nie obowiązuje.  

Prokuratorzy w swoich referatach odnotowują sprawy dot. przemocy seksualnej wobec małoletnich poniżej 15 roku życia. Są to sprawy odrębne, ale często ujawniane również w ramach postępowań dot. przemocy domowej.  

W pierwszym półroczu 2013 roku, w prokuraturach okręgu zielonogórskiego zarejestrowano 36 spraw z art. 200. § 1. k.k., który penalizuje obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczanie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzanie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonanie.  

Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli prowadzi postępowanie w sprawie wykonywania w celu pobudzenia i zaspokojenia własnego popędu płciowego czynności o charakterze seksualnym z osobą małoletnią. W sprawie zatrzymano 53-letniego mężczyznę. W dniu 18 lipca 2013 r. sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.  

Obecnie trwają intensywne czynności. W sprawie nie wyklucza się zatrzymania kolejnych podejrzanych.

W ostatnim czasie Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim wszczął śledztwo w sprawie obcowania płciowego i dopuszczenia się innych czynności seksualnych z małoletnim poniżej lat 15 w okresie od sierpnia 2010 roku do marca 2012 roku.  

Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował natomiast do sądu akt oskarżenia przeciwko 39-letniemu mężczyźnie. W toku prowadzonego postępowania prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował areszt.  

Mężczyźnie przedstawiono 7 zarzutów, m.in., że w okresie od marca do listopada 2012 roku w piwnicy jednego z bloków mieszkalnych w Zielonej Górze kilkakrotnie, w krótkich odstępach czasu, udzielając korzyści majątkowej doprowadził swoją małoletnią poniżej lat 15 córkę do wykonania innych czynności seksualnych, w celu zaspokojenia seksualnego prezentował jej wykonanie czynności seksualnej, a w okresie od stycznia do grudnia 2012 roku, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, składał jej propozycje wykonania innych czynności seksualnych.  

W dobie powszechnej informatyzacji oraz dostępności sieci telefonformatycznych, do przestępstw o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich dochodzi również za pomocą Internetu.

Prokurator Rejonowy we Wschowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 25-letniego mężczyzny, któremu przedstawił 5 zarzutów. Prokurator oskarżył go m.in. o to, że w okresie od sierpnia 2012 roku do grudnia 2012 roku, działając w celu obcowania płciowego z małoletnią, nie mającą ukończonych lat 15, jak również dopuszczenia się wobec niej innej czynności seksualnej, doprowadzenia jej do poddania się takim czynnościom i ich wykonania, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, nawiązał z nią za pośrednictwem systemu telekomunikacyjnego i sieci telekomunikacyjnej kontakt, wprowadzając ją w błąd, poprzez podanie się za 14-latka, jak również niezdolności do należytego pojmowania sytuacji, dążył do spotkania z małoletnią oraz grożąc rozpowszechnieniem bez zgody w/w jej nagiego wizerunku w sieci teleinformatycznej zmuszał ją do przesłania mu zdjęć z jej nagim wizerunkiem.  

W tym samym okresie składał innej małoletniej, nie mającej ukończonych 15 lat, propozycję obcowania płciowego, a także wykonywania innych czynności seksualnych oraz udziału w utrwalaniu treści pornograficznych z jej udziałem, zmierzając do jej realizacji oraz grożąc rozpowszechnieniem bez zgody w/w jej nagiego wizerunku w sieci teleinformatycznej oraz zmuszał ją w ten sposób do przesłania mu jej nagich zdjęć.

W toku prowadzonego postępowania ustalono nadto, ze mężczyzna w okresie od sierpnia 2012 roku do dnia 09 grudnia 2012 roku, na komputerze stacjonarnym oraz telefonie komórkowym marki posiadał 30 zdjęć zawierających powtarzalne treści pornograficzne z udziałem małoletnich dzieci, które nie miały ukończonego 15 roku życia.


Podsumowanie:
Okres wakacyjny, to czas w którym osoby małoletnie są szczególnie narażone na krzywde ze strony obcych, choć czasem też najbliższych.
Opiekunowie troszczą się o swoje pociechy, dbają aby nie doznały żadnego uszczerbku na zdrowiu fizycznym. Błędne jest jednak przekonanie, że w domu przed ekranem komputera ich dziecko jest bezpieczne. Prokuratorzy okręgu zielonogórskiego apelują do rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na działania ich dzieci w sieci. Anonimowość w Internecie sprzyja (pozornie) przestępczemu działaniu. Pamiętajmy, że także za pomocą sieci teleinformatycznej przestępczość się rozwija. A nieświadome zagrożenia dziecko może stać się ofiarą przestępcy.

Zgodnie z dyspozycją art. 200a.:
§ 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  
§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.


Zobacz także w:
- Zagadnienia Problemowe: Przestępstwa seksualne wobec dzieci

- Ciekawe ... nie tylko o prawie:
Molestowanie seksualne dzieci - Hasła "molestowanie" czy "molestowanie seksualne" na próżno szukać w wydanej w 2000 r. Wielkiej Encyklopedii Prawa. Nie powinno to dziwić, albowiem w języku polskim "molestowanie" tradycyjnie oznaczało takie zachowania, jak: prośby natrętne, zanudzanie prośbami czy naprzykrzanie się [por. Leksykon PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, W-wa 1972, s. 725]. Taką samą definicję znajdujemy w Słowniku wyrazów i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego. Przy okazji tej lektury możemy też dowiedzieć się, że łacińskie "moles" to po prostu ciężar, a "molestare" to tyle, co "być ciężarem, kłopotem" [Wł. Kopaliński, Słownik wyrazów i zwrotów obcojęzycznych, Wyd. Wiedza Powszechna, W-wa 1970 s. 495]. więcej