Bezpieczeństwo w rodzinie

 • PRZECIW PRZEMOCY DOMOWEJ – SPOTKANIE W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻARACH I OTWARCIE PIERWSZEGO NIEBIESKIEGO POKOJU

  Dodano: 2013-01-29

  Żary. W dniu 28 stycznia 2013 r. w Prokuraturze Rejonowej w Żarach odbyło się spotkanie Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze dr Alfreda Staszaka oraz Prokuratora Rejonowego w Żarach Barbary Neneman-Szachnowskiej z przedstawicielami organów administracji samorządowej, kuratorami, sędziami, Komendantem Powiatowym Policji w Żarach oraz dyrektorem Ośrodka Terapeutycznego PROFIL w Żarach na temat zjawiska przemocy w rodzinie w powiecie żarskim. Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy, przepływu informacji oraz podjęcie wspólnych działań na rzecz ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 • "LUBUSKIE PRZECIW PRZEMOCY" KONFERENCJA Z UDZIAŁEM PROKURATORÓW, FUNKCJONARIUSZY POLICJI, PRZEDSTAWICIELI ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

  Dodano: 2012-12-17

  Zielona Góra. W dniu dzisiejszym, tj. 17.12.2012 r., w Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda, odbyła się konferencja w ramach realizacji projektu "Lubuskie przeciw przemocy". Honorowy patronat nad projektem objęła Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. Przedmiotem rozważań uczestników spotkania było przedstawienie zjawiska przemocy w rodzinie i praktycznych aspektów - problemów związanych z pomocą udzielaną osobom nią dotkniętych. Głos w dyskusji zabrali funkcjonariusze Policji, prokuratorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 • DZIEŃ DZIECKA NIE DLA WSZYSTKICH

  Dodano: 2012-05-30

  "Człowieka, który patrzy w oczy dziecka, uderza przede wszystkim ich niewinność: owa przejmująca niezdolność do kłamstwa, do zakładania maski, czy chęci bycia kimś innym, niż jest." Anthony de Mello, Wezwanie do miłości.

  Nieskażone życiowymi doświadczeniami dzieci wierzą w dobro. Spotykają na swojej drodze drugiego człowieka i wierzą, że jest on takim jaki przed nimi stoi - dobrym, uśmiechniętym. Możemy to nazwać naiwnością, ale właściwszym byłoby uznanie, za autorem, tego nieskomplikowanego sposobu patrzenia na świat mianem niewinności - nieskażonej świadomością dwoistości natury ludzkiej, bolesnymi doświadczeniami.

  Jonathan Carroll napisał: "Jako rodzice zawsze musimy mieć skrzydła wystarczająco duże, aby otoczyć nimi dzieci i osłonić je przed krzywdą czy bólem". Powinniśmy je strzec i uczyć, by potrafiły sprostać wyzwaniom, które niejednokrotnie stawiać będzie przed nimi życie.
  Opiekunom pomagają w realizacji tego celu nauczyciele, wychowawcy, w razie potrzeby funkcjonariusze Policji, prokuratorzy - im wszystkim dobro dziecka nie jest - nie powinno być - obojętne.

  W związku z obchodzonym w dniu 1 czerwca Międzynarodowym Dniem Dziecka ponownie pragniemy zwrócić uwagę opinii publicznej na problem przestępstw popełnianych na szkodę małoletnich. Okazuje się jednak, że nasze "skrzydła" nie sięgają na tyle daleko by ustrzec wszystkie dzieci przed znęcaniem.

 • WNIOSKI O ARESZTY TYMCZASOWE, NAKAZY OPUSZCZANIA LOKALU ORAZ KIEROWANE DO SĄDU AKTY OSKARŻENIA - PROKURATORZY WALCZĄ Z PRZEMOCĄ DOMOWĄ

  Dodano: 2012-05-04

  Zielona Góra. "Będąc w stanie po spożyciu alkoholu wszczynał awantury, w trakcie których znieważał ją słowami powszechnie uznanymi za obelżywe i wulgarne, poniżał ją, uderzał otwartą ręką po głowie i twarzy, klatce piersiowej i plecach, drapał, szarpał, popychał, dusił trzymając rękoma za szyję i przyciskając do ściany, rzucał w pokrzywdzoną różnymi przedmiotami, groził jej pozbawieniem życia, w tym przy użyciu noża, przy czym groźby te wzbudziły w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione." To fragment z jednego z wielu zarzutów jakie stawiają sprawcom przemocy domowej prokuratorzy okręgu zielonogórskiego w aktach oskarżenia skierowanych w ostatnim czasie do sądu.

 • PRZESTĘPSTWA SEKSUALNE WOBEC DZIECI

  Dodano: 2011-12-19

  Walka z przestępstwami popełnianymi na szkodę najbliższych stanowi jeden z priorytetów w działalności prokuratorów okręgu zielonogórskiego. W tym roku rozpoczęliśmy kampanię, której myślą przewodnią jest edukacja i zapobieżenie przemocy domowej oraz informowanie o zaostrzeniu polityki karnej w stosunku do sprawców przestępstw z tej kategorii. Z przemocą domową wiążą się również czyny zabronione pod groźbą kary uznawane za tzw. przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości. Wśród nich znajdują się gwałty, czy poddawanie innej czynności seksualnej. Często ofiarami takich działań stają się również dzieci.  

 • OCHRONA RODZINY PRZED PRZEMOCĄ - NAKAZ OPUSZCZENIA LOKALU

  Dodano: 2011-11-23

  Krosno Odrzańskie. Kwestia ochrony rodziny, pomocy ofiarom przestępstw na jej szkodę, kształtowanie świadomości i praw członków rodziny, a także - co wydaje się dla opinii publicznej najbardziej oczywiste - dążenie do ukarania sprawcy przemocy w rodzinie są dla prokuratorów okręgu zielonogórskiego niezwykle ważne.  

 • PRZEMOC W RODZINIE - 10 MIESIĘCY - 161 SPRAW W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻAGANIU

  Dodano: 2011-11-09

  Żagań. Rodzina to organizm, którego bycie częścią daje poczucie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo - to nie tylko jej atrybut, ale podstawa - istota tego, co nazywamy domem. Głośne ostatnio, tragiczne zdarzenia związane z przemocą wobec najbliższych, które miały miejsce na obszarze działania prokuratur okręgu zielonogórskiego sprawiły, że Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze polecił prokuratorom rejonowym zwrócenie szczególnej uwagi na ten problem. Z uwagi na to rozpoczęliśmy nową (kolejną już po blisko 10-miesięcznej akcji na rzecz bezpieczeństwa na drogach okręgu zielonogórskiego) kampanię, której myślą przewodnią będzie edukacja i zapobieżenie przemocy domowej, a przede wszystkim informowanie o zaostrzeniu polityki karnej w stosunku do sprawców przestępstw z tej kategorii.