Bezpieczeństwo w rodzinie

 • JAK SKUTECZNIE PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY DOMOWEJ? SEMINARIUM ZORGANIZOWANE PRZEZ KURATORA OKRĘGOWEGO Z UDZIAŁEM PROKURATORÓW

  Dodano: 2014-11-06

  W dniu 29 października 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze odbyło się seminarium zorganizowane przez Annę Luczek - Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze we współpracy z Sądem Rejonowym w Zielonej Górze pod hasłem "Teoretyczne i praktyczne aspekty stosowania art. 12 d Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie". W seminarium uczestniczyli kuratorzy z całego okręgu zielonogórskiego, sędziowie sądów rejonowych zajmujących się tą problematyką oraz Prokurator Okręgowy i Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze - dr Alfred Staszak i Robert Kmieciak.

 • PROKURATORZY WALCZĄ Z PRZEMOCĄ SEKSUALNĄ WOBEC DZIECI - 3 MIESIĄCE ARESZTU DLA PODEJRZANEGO O MOLESTOWANIE MAŁOLETNIEJ

  Dodano: 2013-07-22

  W publikowanym w dniu 17 lipca 2013 roku artykule pt. Przestępstwa przeciwko rodzinie w okręgu zielonogórskim poruszaliśmy kwestie związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem w rodzinie. Zrezygnowaliśmy wówczas z opisywania typów przestępstw, które szczególnie zostawiają swój ślad w psychice małoletniego, często wpływając na dalsze jego życie. Informacje o przestępstwach dot. przemocy seksualnej wobec małoletnich rzadko publikowane są na stronie prokuratury, a ich zakres jest niezwykle ubogi w treści. Praktyka publikowania bulwersujących zdarzeń, w przypadku tego rodzaju przestępstw, ze względu na ich szczególny charakter, nie obowiązuje.  

 • PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO RODZINIE W OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIM

  Dodano: 2013-07-17

  Kwestia ochrony rodziny, pomocy ofiarom przestępstw na jej szkodę, kształtowanie świadomości i praw członków rodziny, a także - co wydaje się dla opinii publicznej najbardziej oczywiste - dążenie do ukarania sprawcy przestępstw przeciwko rodzinie są dla prokuratorów okręgu zielonogórskiego niezwykle ważne.

 • KONFERENCJA DOTYCZĄCA PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM

  Dodano: 2013-06-10

  Krosno Odrzańskie. W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim odbyło się kolejne już spotkanie poświęcone programowi przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Lubuska Niebieska Tarcza.

 • „LUBUSKA NIEBIESKA TARCZA” W ŚWIEBODZINIE

  Dodano: 2013-05-23

  Świebodzin. W dniu 21 maja 2013 r. Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie korzystając z uprzejmości Komendanta Komendy Powiatowej w Świebodzinie mł. insp Mariusza Ostapczuka zorganizowała w siedzibie Komendy spotkanie w ramach projektu zainicjowanego przez Prokuratora Okręgowego dr Alfreda Staszaka "Lubuska Niebieska Tarcza" dotyczącego podejmowania działań zmierzających m.in. do ustalenia i sukcesywnego wdrażania interdyscyplinarnego i skoordynowanego programu walki z przemocą domową przy współudziale takich instytucji jak: sądy, kuratorzy, policja, ośrodki pomocy społecznej, których zadaniem jest ochrona rodziny i podejmowanie działań dotyczących szeroko pojętego bezpieczeństwa społecznego.

 • PROKURATURA PRZECIWKO PRZEMOCY SEKSUALNEJ - ARESZT WOBEC OJCA, KTÓRY DOPROWADZAŁ CÓRKĘ DO PODDANIA SIĘ INNYM CZYNNOŚCIOM SEKSUALNYM

  Dodano: 2013-05-21

  Zielona Góra. Misją prokuratur okręgu zielonogórskiego jest: służyć, pomagać, chronić, żądać ukarania. Dostrzegając problem zwiększonej w ostatnim czasie przestępczości na szkodę rodziny Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zainicjowała program Lubuska Niebieska Tarcza, który ma na celu zwrócenie uwagi na problem ochrony rodziny i troskę o jej bezpieczeństwo.

 • ECHA KONFERENCJI „NIEBIESKA TARCZA – KONFERENCJA NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE”

  Dodano: 2013-05-15

  W dniu 7 maja 2013 roku w Sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze odbyła się organizowana przez Prokuraturę Okręgową i Rejonową w Zielonej Górze konferencja "Prawnokarne i cywilnoprawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie zielonogórskim", o czym informowaliśmy w artykule "Niebieska Tarcza - Konferencja na temat przemocy w rodzinie" podsumowującym jej przebieg i wnioski uczestników.

 • NIEBIESKA TARCZA – KONFERENCJA NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE

  Dodano: 2013-05-08

  Zielona Góra. W dniu wczorajszym, tj. 07 maja 2013 roku Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Zielonej Górze zorganizowała konferencję pod tytułem: "Prawnokarne i cywilnoprawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie zielonogórskim". Narada była elementem zainicjowanego przez Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze programu Niebieska Tarcza - Prokuratura Przeciw Przemocy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z Zielonej Góry i powiatu zielonogórskiego, sędziowie, kuratorzy sądowi, przedstawiciele placówek oświatowych i organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą niesioną ofiarom przemocy domowej, przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

 • „NIEBIESKA TARCZA” - RODZINA POD SZCZEGÓLNĄ OCHRONĄ

  Dodano: 2013-04-17

  Wschowa. Prawo do życia w rodzinie jest jedną z fundamentalnych zasad konstytucyjnych. Jej gwarantem ma być Państwo. Podkreślenia jednak wymaga fakt, że niezwykle często w ostatnim czasie docierają do nas informacje o kolejnych tragicznych zdarzeniach, do jakich dochodzi w "zaciszu domowym".

 • STREFA PRZYJAZNA DZIECIOM W PROKURATURZE REJONOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

  Dodano: 2013-02-22

  Krosno Odrzańskie. Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim to już druga jednostka, w której czekające na opiekuna dziecko może spędzić czas bawiąc się. To druga jednostka prokuratury, która takie miejsce posiada - druga w Polsce (po Prokuraturze Rejonowej w Żarach), w której dzieci przyprowadzane przez opiekunów pozostawiane są pod opieką urzędnika o wykształceniu pedagogicznym. W każdej jednostce prokuratur okręgu zielonogórskiego taki urzędnik pracuje.

Strona: