OKRĘG ZIELONOGÓRSKI TO NIE MEKKA SAMOBÓJCÓW, ALE TRAGICZNYCH ZDARZEŃ NIE BRAKUJE

Dodano: 2013-10-24

Okręg zielonogórski. Z doniesień ogólnopolskich mediów wynika, że obecnie jesteśmy świadkami narastającej fali popełnianych zamachów samobójczych. W okręgu zielonogórskim nie odnotowano jednak znaczącego wzrostu liczby dokonanych w tym roku samobójstw. Od stycznia do końca września 2013 roku zarejestrowano ich łącznie 122 - najwięcej na terenie kognicji Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze (50), Żaganiu (20) i Nowej Soli (17).

W analizowanych sprawach do najczęstszych przyczyn targnięcia się na własne życie zaliczyć można: chorobę (zarówno psychiczną, jak i fizyczną), problemy rodzinne, a w ostatnim czasie znaczenia w tym zakresie nabierają pobudki związane ze złą sytuacją materialną i zawodową obywateli.

Wskazane w literaturze przyczyny samobójstw znajdują zatem rzeczywiste odzwierciedlenie w zarejestrowanych w okręgu sprawach.

W Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze zarejestrowano sprawę dot. ujawnienia w dniu 12 maja w Zielonej Górze, ciała mężczyzny powieszonego na drzewie. Podczas sekcji stwierdzono we krwi obecność alkoholu etylowego w stężeniu 2,2 prom., nie stwierdzono jednak by do śmierci mężczyzny przyczyniło się działanie osób trzecich.

Do zamachów samobójczych najczęściej dochodzi w mieszkaniach, w pomieszczeniach zabudowań gospodarczych oraz w parkach i lasach.

W dniu 20 maja w jednej z miejscowości powiatu zielonogórskiego, ujawniono zwłoki kobiety z raną kłutą jamy brzusznej. Z przeprowadzonej sekcji zwłok wynika, że bezpośrednią przyczyną zgonu kobiety był wstrząs krwotoczny, do którego doszło w wyniku wykrwawienia. We krwi kobiety ujawniono także obecność alkoholu etylowego w stężeniu 0,5 prom. oraz stężenia toksyczne innych środków (wywołanych przez leki, które kobieta spożyła w nadmiernych ilościach). Jak ustalono zmarłą cierpiała na depresję i leczyła się psychiatrycznie. Wspominała również świadkom, że nachodzą ją myśli samobójcze.

W dniu 8 lipca 2013 roku w szopie na jednej z posesji w Czerwieńsku ujawniono ciało mężczyzny. ze względu na uzależnienie alkoholowe miał on odbyć przymusowe leczenie odwykowe, lecz na to się nie godził. Informował najbliższych, źe myśli o popełnieniu samobójstwa.

W ostatnim czasie doszło do kolejnego tragicznego zdarzenia. W dniu 20 października w jednej z podżagańskich miejscowości, 66-letni obywatel Niemiec zastrzelił używając do tego broni myśliwskiej swoją 58-letnią konkubinę. Mężczyzna następnie popełnił samobójstwo strzelając do siebie.
Do ujawnienia ciał doszło z uwagi na zaniepokojenie rodziny, która nie mogła skontaktować się z kobietą.

Na miejscu dokonano z udziałem prokuratora zabezpieczenia śladów kryminalistycznych, przeprowadzono oględziny ciała i miejsca zdarzenia, przesłuchano świadków.

W toku prowadzonych oględzin miejsca zdarzenia ujawniono, że mężczyzna posiadał dubeltówkę, KBKS, pistolet hukowy, karabinek pneumatyczny. Jak ustalono mężczyzna nie miał pozwolenia na posiadanie broni na terenie Polski. W sprawie wszczęte zostało przez Prokuraturę Rejonową w Żaganiu śledztwo dot. zabójstwa kobiety z art. 148 § 1 pkt 4 k.k., które najprawdopodobniej zostanie umorzone wobec śmierci sprawcy.

Polskie prawo karne nie penalizuje samobójstwa. Zgodnie jednak z przepisami Kodeksu karnego, kto namową lub przez udzielnie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Również należy przypomnieć, że za znęcanie się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną, a gdy następstwem takich działań jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Apelujemy o wzmożoną czujność rodziców, rodziny, znajomych. Pamiętajmy, że szczególna troska o najbliższych może uchronić ich przez popełnieniem "życiowego" błędu. /ASt/APa


Zobacz także w:
- Zagadnienia problemowe: Przestępstwa popełniane przez obywateli Niemiec na terenie Polski
- Ciekawie...nie tylko o prawie:
Samobójstwa
Jest uważane za symptom społecznego nieprzystosowania. Powszechnie uważa się, że samobójca z przyczyn środowiskowych [zewnętrznych] lub tkwiących w jego psychice [endogennych, wewnętrznych] nie potrafi prawidłowo ukształtować sobie relacji ze środowiskiem społecznym, w którym przyszło mu egzystować. Samobójstwo jest działaniem godzącym w jedną z najważniejszych wartości - ludzkie życie. Unicestwienie własnego życia wymaga przezwyciężenia jednego z najsilniejszych popędów, jakim jest instynkt życia. Jego następstwa dotykają nie tylko osobę samobójcy. zobacz więcej...