NADAL TE SAME PRZYCZYNY SAMOBÓJSTW

Dodano: 2014-04-18

Okręg zielonogórski. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze od dłuższego czasu na łamach strony podejmuje kwestie związane z targnięciem się na własne życie, uznając, że każda śmierć jest niepotrzebna, a życie ludzkie jest największą wartością. W ostatnim okresie obserwujemy nową falę aktów samobójczych dokonanych na terenie kognicji prokuratur okręgu zielonogórskiego. Od stycznia do 14 kwietnia bieżącego roku zarejestrowano łącznie 38 takich zdarzeń (tylko zdarzenia skuteczne !!) - najwięcej na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze (12), Żaganiu (8) i Żarach (8).

Do najczęstszych przyczyn targnięcia się na własne życie zaliczyć należy: chorobę (zarówno psychiczną, jak i fizyczną) - w tym także uzależnienia, ale także problemy rodzinne, problemy związane ze złą sytuacją materialną, a w kilku przypadkach powodem zamachu samobójczego był również tzw. zawód miłosny.

W minionym kwartale wśród spraw dot. skutecznych zamachów samobójczych najwięcej zarejestrowano na terenie działania w Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze Wśród nich - większość była konsekwencją jednostek chorobowych, na które cierpieli pokrzywdzeni.

2 stycznia b.r. ujawniono ciało 57-letniej kobiety, która targnęła się na swoje życie. Była to już jej trzecia próba samobójcza - tym razem skuteczna.

17 marca 2014 roku w Zielonej Górze samobójstwo popełniła również 59-letnia kobieta. W toku prowadzonego postępowania w tej sprawie ustalono, że kobieta chorowała na depresję.

Impulsem do targnięcia się na własne życie bywają również doskwierające dolegliwości fizyczne. 11 stycznia b.r. samobójstwo popełnił 81-letni mężczyzna, który miał problemy z poruszaniem się. Z wyjaśnień najbliższych wynikało, że mężczyzna wielokrotnie sugerował, że ma dosyć cierpienia i bólu i z tego też powodu nie chciał być "ciężarem" dla najbliższych.

Wśród przyczyn zamachów samobójczych wymienia się również problemy natury ekonomicznej (materialnej). Prawdopodobnie taką właśnie przyczyną było samobójstwo popełnione 26 lutego 2014 roku przez 53-letniego mężczyznę. Jak ustalono w śledztwie zmarły od dłuższego czasu narzekał na swoją ciężką sytuację majątkową, w której znalazł się po pobraniu kilku kredytów, których spłata przerosła jego możliwości finansowe.

Nie sposób jednoznacznie wyodrębnić grupy wiekowej najbardziej "skłonnej" do tak dramatycznych i ostatecznych rozwiązań. Wśród samobójców można bowiem wyróżnić zarówno grupę osób przed trzydziestym ... jak i po pięćdziesiątym roku życia.

Szczególnie niepokojące jest to, że po takie ostateczne rozwiązanie sięgają również także najmłodsi. Wśród osób, które próbowały targnąć się na własne życie były dwie 16-latki, które wspólnie powzięły decyzję o popełnieniu samobójstwa. Obie dziewczynki zażyły leki, a następnie okaleczyły się. Przyczyną ich decyzji były problemy emocjonalne oraz brak poczucia własnej wartości.

Przedstawione wyżej przykłady pozwalają na stwierdzenie, że często poruszane i wymieniane w literaturze fachowej przyczyny samobójstw znajdują rzeczywiste odzwierciedlenie w zarejestrowanych zdarzeniach w okręgu działania Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Polskie prawo karne nie penalizuje samobójstwa. Zgodnie jednak z przepisami Kodeksu karnego, kto namową lub przez udzielnie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Również należy przypomnieć, że za znęcanie się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną, gdy następstwem takich działań jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Święta Wielkanocne są czasem, który spędzamy wśród najbliższych, czasem rozmów, czasem dającym możliwość wyartykułowania chęci pomocy, czy zwrócenia się o nią.

Apelujemy o wzmożoną czujność rodziców, rodziny, znajomych. Pamiętajmy, że szczególna troska o najbliższych może uchronić ich przez popełnieniem "życiowego" błędu, a szczera rozmowa w jest w takiej sytuacji najlepszym lekarstwem.


Zobacz także w:
- Jesień w okręgu zielonogórskim w cieniu zamachów samobójczych
- Fala samobójców mniejsza niż przed rokiem
- Okręg zielonogórski to nie mekka samobójców, ale tragicznych zdarzeń nie brakuje

- Ciekawie...nie tylko o prawie:
Samobójstwo Jest uważane za symptom społecznego nieprzystosowania. Powszechnie uważa się, że samobójca z przyczyn środowiskowych [zewnętrznych] lub tkwiących w jego psychice [endogennych, wewnętrznych] nie potrafi prawidłowo ukształtować sobie relacji ze środowiskiem społecznym, w którym przyszło mu egzystować. Samobójstwo jest działaniem godzącym w jedną z najważniejszych wartości - ludzkie życie. Unicestwienie własnego życia wymaga przezwyciężenia jednego z najsilniejszych popędów, jakim jest instynkt życia. Jego następstwa dotykają nie tylko osobę samobójcy. zobacz więcej...