PRZESTĘPSTWA POPEŁNIANE PRZEZ OBYWATELI NIEMIEC NA TERENIE POLSKI

Dodano: 2013-06-26

Jednym z zadań Wydziału III Nadzoru Nad Postępowaniem Przygotowawczym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze jest zajmowanie się obrotem prawnym z zagranicą.

W toku prowadzonych przez prokuratorów śledztw lub dochodzeń niejednokrotnie zachodzi konieczność przeprowadzenia czynności procesowych w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. Zasady regulujące realizację międzynarodowej pomocy prawnej określone zostały w umowach międzypaństwowych dwustronnych lub wielostronnych, a także przepisami wewnętrznymi np. w kodeksie postępowania karnego.

W przypadku konieczności przeprowadzenia czynności dowodowych za granicą np. przesłuchania mieszkających w innych krajach świadków, zabezpieczenia dowodów rzeczowych znajdujących się poza granicami Polski prowadzący śledztwo prokurator zwraca się do właściwej Prokuratury Okręgowej o rozważenie możliwości wystąpienia do odpowiednich organów wymiaru sprawiedliwości innych krajów o przeprowadzenie czynności procesowych w ramach międzynarodowej pomocy prawnej.

Analogicznie, władze innych państw zwracają się w podobnych sprawach z tego rodzaju prośbami za pośrednictwem Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i innych właściwych miejscowo Prokuratur Okręgowych.

Najczęstszym partnerem międzynarodowej współpracy prawnej prokuratur okręgu zielonogórskiego jest Republika Federalna Niemiec. Ze względu na bliskość granicy ten fakt jest oczywisty.

Możliwość swobodnego od kilku lat podróżowania za granicę zarówno w celach turystycznych jak i zarobkowych sprawiła, że polscy obywatele popełniają przestępstwa także na terytorium innych państw, w tym w Niemczech. Należy jednak zwrócić uwagę, że prokuratury okręgu zielonogórskiego odnotowują także przypadki odwrotne, kiedy to obywatele Niemiec popełniają przestępstwa na terenie okręgu zielonogórskiego. Od początku 2013 roku do rejestru spraw wpisano 16 postępowań, w których osobami podejrzanymi byli obywatele Republiki Federalnej Niemiec. Najwięcej, bo 10 spraw dotyczyło przestępstwa kierowania pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu.

W drugiej połowie 2012 roku wpłynął do tutejszej Prokuratury Okręgowej wniosek o udzielenie pomocy prawnej Prokuratury w Cottbus, w postępowaniu przeciwko obywatelowi Niemiec podejrzanemu o kradzież samochodu osobowego marki BMW na terenie miejscowości Cottbus. Choć ten czyn zabroniony został popełniony w Niemczech, podejrzany został w Polsce zatrzymany przez Policję, kiedy prowadził wskazany wyżej samochód znajdując się w stanie nietrzeźwości mając ok. 2 promili alkoholu we krwi (art. 178a § 1 k.k.). Ponadto posiadał on wysokie niewielką ilość amfetaminy (art. 62 ust. 3 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku).  

Inną sprawą, w której to obywatel Niemiec popełnił przestępstwo na terenie Polski, jest postępowanie prowadzone przeciwko przedsiębiorcy mieszkającemu przez kilka lat w jednej ze wsi pod Zieloną Górą. Mężczyzna wynajmował tam od 2009 roku dom, prowadził interesy i nie miał żadnego konfliktu z prawem, do momentu kiedy pod koniec 2012 roku zniknął i przestał płacić za wynajem nieruchomości. Jej właściciel znalazł wśród pozostawionych przez lokatora rzeczy osobistych pistolet wraz z niewielką ilością amunicji. Niemiecki przedsiębiorca nie posiadał pozwolenia na broń palną, co stanowi przestępstwo z artykułu 263 § 2 k.k.  

Najbardziej bulwersującą lokalną opinię publiczną jest sprawa obywatela RFN - właściciela posesji położonej niedaleko niemieckiej granicy, na stałe mieszkającego w Berlinie. Postępowanie zarejestrowane zostało w Prokuraturze Rejonowej w Żarach po otrzymaniu zawiadomienia od mieszkańców tej miejscowości. Na terenie swojej polskiej nieruchomości obcokrajowiec pozostawił psa, któremu nie zapewnił pożywienia i wody. Zwierzę było pozbawione jakiejkolwiek opieki. Ostatecznie, zajęli się nim sąsiedzi, zaniepokojeni jego losem. Właściciel podczas jednodniowej wizyty w swojej posiadłości oświadczył sąsiadom, aby przestali dokarmiać psa, gdyż porzucił go i chce jego śmierci. Ten stan faktyczny dostarczył podstaw do przedstawienia obywatelowi RFN zarzutu sześciomiesięcznego znęcania się na pozostającym pod jego opieką psem, co stanowi przestępstwo z art. 35, ust. 1a w związku z art. 6 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.  

Podsumowując, przestępstwa popełniane przez obcokrajowców na terenie Polski, które podlegają właściwości Prokuratury Okręgowej i jej podległych jednostek mają charakter sporadyczny choć zróżnicowany. Czyny zabronione prawem karnym popełniane przez obywateli RFN w naszym kraju rzadko mają podłoże finansowe. W referatach prokuratorów okręgu zielonogórskiego pojawiają się natomiast przestępstwa przeciwko mieniu, związane z naruszeniem praw pracowniczych, przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu oraz przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Sprawy z ostatniej kategorii, czyli m.in. kierowanie pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu i śrdoków odurzających,  stanowią większość postępowań zakończonych skierowaniem do sądów aktów oskarżenia wobec obywateli Niemiec, a w konsekwencji ich skazaniem./WK