ZWIERZĘTA OFIARAMI CZŁOWIEKA – PROBLEM ZNĘCANIA SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI W OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIM

Dodano: 2013-07-24

W ostatnim czasie zwiększeniu uległa ilość publikacji medialnych poruszających kwestie okrucieństwa wobec zwierząt oraz polityki karnej wobec sprawców tych przestępstw. Podobnie, w prokuraturach okręgu zielonogórskiego obserwuje się dużą ilość takich spraw. Tylko w pierwszym półroczu 2013 roku zarejestrowano 21 spraw dot. znęcania się nad zwierzętami i 24 sprawy dot. zabijania, uśmiercania zwierząt albo dokonywania uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów prawa.  

Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu mężczyźnie, który w nieustalonym okresie czasu do dnia 27 czerwca 2011 r. w Nowej Soli, w miejscu zamieszkania, znęcał się nad psem rasy Akita w ten sposób, że przetrzymywał go na uwięzi - krótkiej linie przywiązanej do kaloryfera, zmuszającej zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, nie zapewniając tym samym możliwości niezbędnego ruchu, utrzymywał go w niewłaściwych warunkach bytowania w stanie rażącego niechlujstwa, nie zapewniając stałego dostępu do wody pitnej, odpowiedniej ilości jedzenia, a także opieki weterynaryjnej, w skutek czego doprowadził do znacznego wychudzenia psa związanego z zanikiem tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej, rozległego przewlekłego zapalania skóry.  

Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 41-letniemu mężczyźnie, który w dniu 4 maja 2013 r. w Nowej Soli na podwórku jednej z posesji, strzelając z karabinka pneumatycznego umyślnie postrzelił kota raniąc go w krąg lędźwiowy, powodując bezpośrednie narażenie na utratę życia zwierzęcia. Prokurator Rejonowy w Żaganiu oskarżył 55-letniego mężczyznę o to, że w okresie od nieustalonego dnia do dnia 13 grudnia 2012 r., znęcał się nad psem. Oskarżony świadomie dopuszczał do zadawania zbędnego bólu i cierpień oraz spowodował uszkodzenia ciała w postaci jątrzącej i ropiejącej rany na karku poprzez używanie łańcucha, który wrósł w skórę na karku psa.  

Prokurator Rejonowy w Świebodzinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 24-letniemu mężczyźnie, który w dniu 04 kwietnia 2013 r. w Rokitnicy, znęcał się nad psem umyślnie raniąc go w szyję przez oddanie strzału z wiatrówki. Każda jednostka prokuratury okręgu zielonogórskiego prowadziła bądź nadzorowała postępowania w sprawie znęcania się nad zwierzętami. Powyżej wskazane przykłady postępowań wskazują na różne przesłanki jakimi kierują się sprawcy tych przestępstw.

Rozmaitość formy, często kategoryczność i bezwzględność w stosowaniu środków mających oprowadzić do udręczenia lub zabicia zwierzęcia bulwersują śledczych. Świadomość społeczna poruszanego problemu jest jednak coraz większa. Warto przypomnieć postępowanie prowadzone w Prokuraturze Rejonowej we Wschowie. Sprawa dotyczyła 27-letniego mężczyzny, którego prokurator oskarżył o to, że w dniu 4 maja 2012 r. w godzinach 23.30-23.50 we Wschowie, znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad psem, w ten sposób, że świadomie zadał mu ból poprzez wyrzucenie go przez okno mieszkania usytułowanego na drugim piętrze kamienicy. Wyrokiem sądu rejonowego został uniewinniony od zarzucanego mu czynu. Sąd I instancji uznał, że oskarżony, postępując w sposób drastyczny, niczym nieuzasadniony i w pełni świadomie, dopuścił się jedynie incydentu, który choć naganny, nie wyczerpuje znamion przestępstwa, gdyż dopiero kolejne powtarzające się tego incydenty będą mogły zostać uznane za znęcania. Wyrok zbulwersował nie tylko prokuratorów, spowodował zainteresowanie mediów, wywołał społeczny oddźwięk i ogólnopolską dyskusję na temat znęcania się nad zwierzętami oraz penalizacji tych czynów. Od tego wyroku prokurator wniósł apelację. W dniu 4 października Sąd Okręgowy w Zielonej Górze uchylił zaskarżony przez prokuratora wyrok i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu we Wschowie do ponownego rozpoznania o czym informowaliśmy w artykule: "Mężczyzna, który wyrzucił psa przez okno ponownie stanął przed sądem. usłyszał wyrok skazujący". 

Sąd Rejonowy po ponownym rozpoznaniu sprawy uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę 12 miesięcy ograniczenia wolności i zobowiązał do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 40 godzin w stosunku miesięcznym, orzekł nawiązkę na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, zasądził koszty procesu oraz opłatę. W dniu 25 marca w artykule pt. "40-latek oskarżony o zabicie psa" informowaliśmy o tym, że Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w dniu 26 grudnia 2012 roku na jednej z posesji w Połupinie, będąc pod wpływem alkoholu, używając ostrego narzędzia, poprzez zadanie ran kłutych, zabił swojego psa.

Sąd uznał mężczyznę za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzył oskarżonemu karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Jednocześnie orzekł wobec mężczyzny nawiązkę w kwocie 500 zł na rzecz Miejskiego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze, na cel bezpośrednio związany z opieką i dokarmianiem bezdomnych zwierząt.  

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt, kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jednocześnie sąd może orzec w razie skazania za przestępstwo znęcania się ze szczególnym okrucieństwem orzeka, tytułem środka karnego zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 10. Sąd może nadto orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa, a także zasądzić nawiązkę w wysokości od 500 zł do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd.

Zwierzę, będące kompanem człowieka staje się czasem jego ofiarą.
Apelując do właścicieli o troskę i odpowiedzialne zachowanie w stosunku do zwierząt, przypominamy, że te często poza zwykłym towarzyszeniem człowiekowi w życiu codziennym czasem także ratują mu życie. W dniu 1 marca 2013 roku w jednej z miejscowości niedaleko Nowogrodu Bobrzańskiego 3-letnia dziewczynka, znajdując się pod opieką jednego z członków rodziny oddaliła się od domu. W poszukiwania dziecka zaangażowali się funkcjonariusze z psami oraz licznie przybyli na miejsce zdarzenia mieszkańcy pobliskich miejscowości. W czasie prowadzonych poszukiwań nad lasem i pobliskimi terenami przelatywał helikopter z zainstalowaną kamerą termowizyjną. Dziewczynkę po całonocnych poszukiwaniach odnaleziono - była wtulona w swojego psa, który przez całą noc ją ogrzewał - uratował jej życie.  

Odpowiedzialna opieka nad zwierzęciem może zatem przynieść skutki w postaci odwzajemnionego "ciepła".