WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ – REALNA KARA. OSZUSTWA INTERNETOWE W OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIM

Dodano: 2013-07-31

Powszechna globalizacja związana jest z informatyzacją. To fakt nie budzący wątpliwości nawet wśród przeciwników tych wciąż z impetem postępujących zmian. Szeroko rozumiana informatyzacja społeczeństwa wpłynęła także na zmianę specyfiki popełnianych przestępstw.

Dawniej wśród postępowań rejestrowanych w prokuraturze "prym wiodły" przestępstwa przeciwko zdrowiu, życiu, mieniu popełniane w realnej przestrzeni. Dziś odnotowuje się coraz więcej spraw dotyczących przestępstw popełnianych z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych. Rozwija się cyberprzestępczość. 

W dzisiejszej prawnokarnej rzeczywistości Internet coraz częściej postrzegany jest z jednej strony jako narzędzie popełniania przestępstw - obserwuje się oszustwa internetowe, rozpowszechniania treści o charakterze pornograficznym z udziałem małoletnich, kwitnie starking, mowa nienawiści - to także często źródło inspiracji np. dla samobójców, pirotechników-amatorów, z drugiej strony traktowany jest jako obszerna baza informacji dla służb, z której wielokrotnie czerpią w trakcie prowadzonych postępowań.  

Najwięcej przestępstw z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej spenalizowanych jest w art. 286 kk. Są to sprawy dotyczące oszustw na aukcjach internetowych. W pierwszym półroczu 2013 roku w prokuraturach okręgu zielonogórskiego zarejestrowano 486 takich spraw. Powszechna dostępność Internetu i możliwość dokonania zakupu w zaciszu domowym powoduje, że handel w sieci kwitnie. Obarczony jest jednak ryzykiem, gdyż zdarzają się nierzetelni sprzedawcy. Najczęściej ofiarami internetowych oszustów padają kupujący: telefony, części samochodów, odzież, artykuły spożywcze ("Fikcyjnie sprzedawali na portalu aukcyjnym cukier w dużych ilościach - prokurator przedstawił im 133 zarzuty"). Jest to z reguły mienie mniejszej wartości.  

Zdarza się jednak, że sprawy dot. oszustw internetowych dotyczą przywłaszczenia mienia większej wartości. W dniu 11 stycznia 2013 roku w artykule: "Za pośrednictwem internetowego portalu aukcyjnego sprzedał prawie 1,5 tony tytoniu bez znaków akcyzowych" informowaliśmy o skierowaniu przez Prokuratora Rejonowego w Świebodzinie do sądu aktu oskarżenia wobec 41-letniego mężczyzny, który od marca 2011 r. do końca grudnia 2011 r. w Sulechowie w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, czyniąc sobie z tego procederu stałe źródło dochodu, oznaczał towar w postaci opakowań zawierających tytoń do palenia podrobionymi znakami towarowymi, który to tytoń następnie sprzedawał za pośrednictwem internetowego portalu aukcyjnego, przy wykorzystaniu Poczty Polskiej i firm kurierskich. Oskarżony działał w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa.  

W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że oskarżony sprzedał różnym osobom z całego kraju nie mniej niż 1.470 kg tytoniu o wartości rynkowej nie mniejszej niż 427.858,00 zł. w opakowaniach nie oznaczonych znakami akcyzowymi, bez uiszczenia należnego podatku akcyzowego w kwocie co najmniej 778.216,00 zł. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 7 i pół roku.

Inne "spektakularne" oszustwa opisywaliśmy m.in. w art. "Wyłudzali doładowania telefonów - 203 zarzuty oszustwa dla 2 kolegów", "Oszukał w Internecie 58 osób oferując im wyjazd do pracy na terenie Niemiec", czy w artykule: "Stworzył fałszywą stronę internetową banku i ukradł z konta jednego z klientów ponad 23 tys. zł". W ostatniej sprawie Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w dniu 3 września 2011 r. w Legnicy, po uprzednim uzyskaniu informacji, do której nie był uprawniony posługując się oprogramowaniem w postaci fałszywej strony internetowej jednego z banków, z rachunku bankowego należącego do pokrzywdzonego zabrał pieniądze w kwocie 23 702 zł, które następnie przeznaczył na własne potrzeby.  

W przypadku postępowań karnych wirtualna rzeczywistość zawsze wpływa na realne życie pokrzywdzonego, a następnie sprawcy. Przekonała się o tym 25-letnia kobieta oskarżona o kradzież "kosmicznej postaci".  

Prokurator Rejonowy we Wschowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 25-letniej kobiecie, która w dniu 21 stycznia 2013 roku, doprowadziła pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 180 zł, w ten sposób, że nie mając możliwości oraz zamiaru, na portalu aukcyjnym Allegro wystawiła do sprzedaży postać w grze internetowej, którą to postać kupił pokrzywdzony wpłacając na wskazane konto kwotę 180 zł nie otrzymując zakupionego towaru.

Kobieta została uznana za winą popełniania zarzucanego jej czynu i skazana na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata.

Internet to medium o bardzo dużym zasięgu. Mając świadomość jego powszechności i transgranicznego charakteru zarówno organy wymiaru sprawiedliwości jak i ścigania wykorzystują sieć teleinformatyczną, jako narzędzie wspierające proces karny. Za jego pomocą np. sąd podaje do publicznej wiadomości wyroki, jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu na społeczne oddziaływanie skazania, Policja publikuje dane i wizerunki osób poszukiwanych listami gończymi, osób zaginionych, odnalezionych o nieujawnionej tożsamości, prokuratura apeluje do pokrzywdzonych o zgłaszanie.

Trwa ciągły wyścig i nieustająca walka między przestępcami a organami ścigania - także w sieci. To zobowiązuje osoby zajmujące się zapobieganiem i ściganiem przestępstw do stałego podnoszenia swoich kompetencji. Granice państwowe w Internecie nie istnieją, a organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości zawsze powinny wyprzedzać przestępców przynajmniej o jeden krok./APa


Zobacz także:
KRYMINALISTYKA W ŚWIECIE WIRTUALNEJ ZBRODNI. IX ZIELONOGÓRSKIE SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE