PRZESTĘPSTWO ZGWAŁCENIA. APEL PROKURATORÓW O ROZWAGĘ W CZASIE WAKACYJNYCH WYJAZDÓW

Dodano: 2013-08-06

Na półmetku okresu wakacyjnego, w którym to czasie zawieramy nowe znajomości, prokuratorzy ostrzegają przed nadmiernym zaufaniem do nieznajomych i bezrefleksyjnym relaksem.
Szczególnie teraz pragniemy zwrócić uwagę na problem przestępstw przeciwko wolności seksualnej, zwłaszcza przestępstwa zgwałcenia. W tym wakacyjnym czasie bowiem, w obcym miejscu, wśród często nieznanych ludzi, narażeni jesteśmy na niechciane działanie o charakterze seksualnym.

Kodeks karny wyróżnia 4 postaci przestępstwa zgwałcenia. Postać podstawowa wysłowiona w art. 197 § 1 k.k. polega na doprowadzeniu przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem innej osoby do obcowania płciowego.
Zgodnie z § 2 za gwałt odpowie również osoba, która stosując przemoc, groźbę albo podstęp doprowadziła inną osobę do poddania się "innej czynności seksualnej" niż obcowanie płciowe, albo do wykonania takiej czynności.
Gdy sprawca zgwałcenia popełnia to przestępstwo wspólnie z inną jeszcze osobą lub osobami, wobec małoletniego poniżej 15 lat lub wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry odpowie za czyn spenalizowany w art. 197 § 3 k.k.
Za te przestępstwa grożą odpowiednio kary: od 2 do 12 lat pozbawienia wolności, kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności, oraz kara na czas nie krótszy od lat 5.
Ostatnią kwalifikowaną postacią zgwałcenia jest przestępstwo określone w art. 197 § 4, zgodnie z którym, osobie, która popełnia wskazane wyżej czyny działając ze szczególnym okrucieństwem, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.

W ciągu 7 miesięcy 2013 roku w prokuraturach okręgu zielonogórskiego zarejestrowano 42 sprawy z art. 197 § 1 k.k.

W tym wakacyjnym czasie prokuratorzy przestrzegają szczególnie przed bezrefleksyjnym zaufaniem wobec osób nowopoznanych. Czasem zwykła pogawędka, może stanowić punkt zapalny dla działań napastnika.

W dniu 12 czerwca w artykule pt. "27-latek oskarżony o usiłowanie gwałtu" informowaliśmy, ku przestrodze, o tym, że Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 27-letniemu mężczyźnie, który w kwietniu 2013 r., po uprzednim użyciu przemocy, usiłował doprowadzić pokrzywdzoną do obcowania płciowego.

Jak ustalono, pewnego kwietniowego dnia pokrzywdzona przyjechała do Zielonej Góry. Spotkała się wówczas ze znajomymi. Cały weekend spędziła bawiąc się w mieście. Wieczorem podszedł do niej na ulicy 27-latek, z którym zaczęła rozmawiać. Chwilę później mężczyzna zaczął dotykać kobietę i ściągać z niej okrycie. Wywiązała się między nimi szarpanina, podczas której oskarżony uderzył pokrzywdzoną, jednocześnie krzyczał, że ją zgwałci. Kobiecie udało się uciec i schronić na dworcu PKP, gdzie powiadomiła o zdarzeniu policję.

Okres wakacyjny to czas sprzyjający zawieraniu nowych znajomości. Na plażach, dyskotekach, dobrej zabawie często towarzyszy alkohol. Prokuratorzy przestrzegają jednak przed stosowaniem wszelkich używek - szczególnie w obecności osób nieznanych. Zwracają uwagę, aby pilnować spożywanych przez siebie napojów. Dodawanie środków do drinków jest realnym zagrożeniem, którego istnienia należy mieć świadomość. Chwila nieuwagi lub po prostu nadmierne zaufanie dla nowopoznanej osoby może wspaniały wieczór zamienić w noc, której osoba pokrzywdzona nie zapomni do końca życia.

Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 42-letniemu mężczyźnie, który dwukrotnie: w dniu w dniu 20 marca 2005 r. w Gorzowie Wlkp. oraz we wrześniu 2009 r. w Nowej Soli, podstępem polegającym na podaniu kobietom nieustalonego środka odurzającego albo psychotropowego i wykorzystując osiągnięty w ten sposób stan ich bezradności, a także stosując przemoc fizyczną doprowadził pokrzywdzone do obcowania płciowego.

Prokurator przedstawił mężczyźnie także dwa inne zarzuty. Jak ustalono, oskarżony był pracodawcą pokrzywdzonych. W okresie od czerwca 2005 r. do listopada 2006 r. w Nowej Soli, wykorzystał stosunek zależności na tle relacji pracodawca - pracownik, działając w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, stosując przemoc fizyczną, a także stosując groźbę bezprawną przynajmniej spowodowania obrażeń ciała dziecka jednej z pokrzywdzonych oraz groźbę bezprawną pozbawienia jej życia, nie mniej niż jedenastokrotnie, doprowadził ją do obcowania płciowego.
Podobnie w okresie od października 2009 r. do 24 sierpnia 2011 r. w Nowej Soli, przemocą, a także groźbą bezprawną spowodowania postępowania karnego oraz rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci drugiej z pokrzywdzonych, a także wykorzystując stosunek zależności na tle relacji pracodawca - pracownik, doprowadził ją do obcowania płciowego.

Zgonie z dyrektywami zawartymi w Art. 197 § 1 kodeksu karnego, kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Nie budzi wątpliwości fakt, że norma wysłowiona w tym przepisie nie abstrahuje od tzw. relacji domowych. Szeroko rozumiane obowiązki małżeńskie powinny być zatem realizowane za obopólną zgodą małżonków. W swojej zawodowej praktyce prokuratorzy wielokrotnie prowadzą sprawy znęcania, w których ujawniane są działania sprawcy przeciwko wolności seksualnej najbliższych.
Należy pamiętać, że współżycie seksualne wbrew woli partnera, jest dopuszczeniem się w stosunku do niego przestępstwa.

Prokuratura Rejonowa we Wschowie prowadziła postępowanie przeciwko 48-letniemu mężczyźnie, który w okresie od maja 2007 r. do 21 marca 2013 r., znęcał się psychicznie i fizyczne nad konkubiną oraz synem, w ten sposób, że będąc najczęściej pod wpływem alkoholu, wszczynał awantury domowe, w trakcie których wyzywał ww. słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, poniżał, groził, niszczył sprzęty domowe, puszczał głośno muzykę w porze nocnej budząc domowników ze snu, oraz popychał, bił po całym ciele, szarpał za włosy i za ubranie, a syna bił pasem, kablem i rurą od odkurzacza.
Jak ustalono oskarżony wiosną 2008 r. doprowadził pokrzywdzoną przemocą do wykonania innej czynności seksualnej. Nadto w styczniu 2013 r. bijąc kobietę po głowie, szarpiąc za ubranie i włosy przemocą usiłował doprowadzić ją do odbycia stosunku płciowego, lecz zamierzonego celu nie osiągnął.
W dniu 14 czerwca Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko ww.

Prokurator Rejonowy w Żarach natomiast, skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 38-letniemu mężczyźnie, oskarżając go m.in. o to, że w okresie od stycznia 2007 r. do stycznia 2013 r. znęcał się nad żoną, w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości wszczynał awantury, w trakcie których wielokrotnie groził jej zabójstwem, wymuszał stosunki seksualne, szarpał, wyzywał wulgarnymi słowami, wyganiał z domu, kontrolował ciągłymi rozmowami telefonicznymi.

W ostatnim czasie do Sądu Rejonowego w Żarach skierowano akt oskarżenia przeciwko 31-letniemu mężczyźnie, który w okresie od września 2012 r. do 15 marca 2013 r. w Żarach, znęcał się nad konkubiną, jej małoletnim synem oraz ich wspólną małoletnią córką. Mężczyźnie zarzucono m.in., że w ww. okresie, w Żarach, znęcał się fizycznie i psychicznie nad pokrzywdzonymi: wszczynał awantury domowe, w trakcie których wyzywał ich słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe oraz poniżał, a ponadto znęcał się fizycznie nad konkubiną w ten sposób, że w trakcie awantur domowych popychał ją, szarpał oraz kopał po całym ciele, a także 5-krotnie stosując wobec konkubiny przemoc doprowadził ją do obcowania płciowego.

Brak jest przyzwolenia na odbywanie stosunku fizycznego wbrew woli drugiej osoby. Ten oczywisty fakt w okresie wakacyjnym zdaje się być czasem zapominany, zwłaszcza przy akompaniamencie alkoholu.

Prokuratorzy okręgu zielonogórskiego po raz kolejny apelują zatem, aby spontanicznej wakacyjnej zabawie towarzyszył margines rozwagi - rozwagi także w spożywaniu alkoholu. Zwracają się z prośbą o bezpieczne "trzeźwe" podróżowanie oraz kąpiele, życząc jednocześnie "niezapomnianych" imprez.

zobac ztakże;
- w Ciekawie..nie tylko o prawie:

Zgwałcenie -Pod tym pojęciem zwykle rozumie się zmuszenie kobiety do odbycia stosunku płciowego [por. Słownik języka polskiego, PWN]. Zgwałcenie w rozumieniu prawa karnego jest jednak pojęciem znacznie szerszym. Obowiązujący kodeks przewiduje odmienną odpowiedzialność karną za kilka różniących się od siebie postaci tego przestępstwa.czytaj wiecej..

/wersja zaktualizowana 08.2013/