I Seminarium Kryminalistyczne


I Seminarium Kryminalistyczne Drzonków 23-25 maj 2005 r. "Technika kryminalistyczna w służbie współczesnego śledztwa"

- Informacja o seminarium i proram - informacja z dnia 19.05.2005 r.
Sprawozdanie  z I seminarium