Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, że od 01.04.2021 roku strona www.zielona-gora.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne.

Aktualna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  znajduje się pod adresem

https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

ZAPRASZAMY


Masz w Prokuraturze Okręgowej lub Rejonowej w Zielonej Górze
 sprawę wymagającą osobistego stawiennictwa ?

budynek   

ZADZWOŃ - 068 328 63 35

- Po tym, jak podasz pracownikowi prokuratury numer sprawy lub określisz cel wizyty, udzieli Ci on pomocy w skontaktowaniu z odpowiednim prokuratorem, bądź też sekretariatem, który zajmie się Twoją sprawą, ustali datę i godzinę Twojego przybycia do prokuratury

           wejście


Nasz pracownik:

- Po przyjeździe do prokuratury skontaktuj się z tym samym pracownikiem. On otworzy Ci bramę wjazdową i będzie oczekiwał na Ciebie w miejscu parkingowym zarezerwowanym wyłącznie dla Ciebie

miejsce                miejsce

- Następnie udzieli Ci wszechstronnej pomocy w poruszaniu się po budynku 
oraz znalezieniu osób upoważnionych do zajęcia się Twoją sprawą 


drzwidrzwi
    
W związku z wejściem w życie, w dniu 1 kwietnia 2012 roku, ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243 z późn. zm.), regulującą, między innymi, zasady obsługi w kontaktach z organami administracji publicznej, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z treścią art. 3 ust. 5 wyżej cytowanej ustawy osobom uprawnionym, a więc doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji, zapewnia kontakt, w szczególności poprzez możliwość korzystania z poczty elektronicznej, przesyłania wiadomości tekstowych z wykorzystaniem SMS, MMS, przesyłania faksów oraz poprzez stronę internetową, spełniającą standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, zapewnia również możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy wybranego tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika, na zasadach określonych w art. 12 ustawy - w taki sposób, by osoby uprawnione miały prawo do swobodnego korzystania w kontaktach z organami prokuratury w wybranej przez siebie formie komunikowania się. Pełny tekst ustawy można pobrać  tutajzobacz także:
- opracowanie  Rzecznika Praw Obywatelskich  - Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorówProkuratury okręgu zielonogórskiego:


Informacja dla osób niepełnosprawnych - Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim
Informacja dla osób niepełnosprawnych - Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli
Informacja dla osób niepełnosprawnych - Prokuratura Rejonowa w Świebodzinie
Informacja dla osób niepełnosprawnych - Prokuratura Rejonowa we Wschowie
Informacja dla osób niepełnosprawnych - Prokuratura Rejonowa w Żaganiu
Informacja dla osób niepełnosprawnych - Prokuratura Rejonowa w Żarach