Plan postępowań w zamówieniach publicznych


Informujemy, że od 01.04.2021 roku strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze www.zielona-gora.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne.

Aktualna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

ZAPRASZAMY


Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przewidywanych do przeprowadzenia w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze w poszczególnych latach:

Plan na rok 2021

Plan na rok 2020

Plan na rok 2019

Plan na rok 2018

Plan na rok 2017