Plan postępowań w zamówieniach publicznych

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych, przewidywanych do przeprowadzenia w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze w poszczególnych latach:

Plan na rok 2021

Plan na rok 2020

Plan na rok 2019

Plan na rok 2018

Plan na rok 2017