Kontakt

Informujemy, że od 01.04.2021 roku strona www.zielona-gora.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne.

Aktualna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  znajduje się pod adresem

https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

ZAPRASZAMY
Dane kontaktowe:

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze

ul. Partyzantów 42

65-332 Zielona Góra

NIP: 929-14-56-582


telefon: + 48 68 328-63-35

faks: + 48 68 329-17-48
e-mail:biuro.podawcze.pozgo@zielona-gora.po.gov.pl

Oficjalna strona internetowa prokuratury: https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

www: www.zielona-gora.po.gov.pl (strona archiwalna)

kontakt do poszczególnych wydziałów prokuratury
kontakt z kierownictwem Prokuratury Okręgowej
kontakt z Prokuraturami Rejonowymi
kontakt z Inspektorem ochrony danych
informacja o sposobie  załatwiania i przyjmowania spraw w prokuraturze (metody dostarczania dokumentów)
informacje dla interesantów prokuratury (pokrzywdzeni, podejrzani)
informacja dla osób z niepełnosprawnościamiePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
Skrytka odbiorcza: /pozgora/skrytka

INFORMACJA O NUMERACH KONT BANKOWYCH  PROKURATURY OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

(poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, zabezpieczenia mienia, wpłaty za kserokopie)
 


Rzecznik Prasowy - https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora/rzecznik-prasowy

redaktorzy strony internetowej:
Joanna Częstochowska
Elżbieta Porczyńska
Przemysław Barczak
Tomasz Cieśla

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-poznaniu/prokuratura-okregowa-w-zielonej-gorze/

 

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze:

Godziny pracy biura prokuratury - poniedziałek - piątek: od godz. 7:30 do godz. 15:30
Dyżury dla interesantów w każdy poniedziałek do godz. 18:00

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw


Po godzinach urzędowania w sprawach tego wymagających kontakt służbowy z prokuratorem dyżurującym zapewnia właściwa jednostka Policji.

Interesanci przyjmowani są w dniach powszednich w godzinach: od 10:00 do 14:00. W prokuraturze sprawy dokumentowane są w formie pisemnej. Wyjątkowo jednak może zaistnieć potrzeba bezpośredniej rozmowy z prokuratorem. W takich przypadkach wcześniejsze telefonicznie uzgodnienie przyjęcia ułatwi kontakt z właściwą osobą bez zbędnego wyczekiwania.

Prokurator Okręgowy przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 13:00 do 15:00
 
W związku z sytuacją epidemiczną godziny urzędowania prokuratury mogą ulec zmianie.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny


W sprawach skarg i wniosków Prokurator Regionalny w Poznaniu

ul. Solna 10
61-736 Poznań
tel.: (61) 88- 52 – 900
fax: (61) 88 - 52 – 902

przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz 15:00

 

Prokuratura Krajowa

ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa

tel. (22) 12 51 594
tel. (22) 12 51 333
fax (22) 12 51 471

e-mail: biuro.podawcze@pk.gov.pl


Pisma i dokumenty mogą być składane osobiście w biurze podawczym Prokuratury Krajowej bądź pocztą na wyżej podany adres