Akta stanu cywilnego/ akt zgonu/ dowód pozostawania w związku małżeńskim

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Akta stanu cywilnego/ akt zgonu/ dowód pozostawania w związku małżeńskim
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 30 sierpnia 2006r., sygn. II CSK 62/06
Treść:
Akt zgonu zawierający informację o stanie cywilnym osoby zmarłej wynikającym z zawarcia małżeństwa oraz dane dotyczące małżonka tej osoby nie stanowi dowodu pozostawania osoby zmarłej w chwili śmierci w związku małżeńskim (art. 67 ust. 1, art. 4 w zw. z art. 61 i 62 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego, tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: