Domniemanie znajomości prawa/ obowiązek pouczania/ skutki braku pouczenia

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Domniemanie znajomości prawa/ obowiązek pouczania/ skutki braku pouczenia
Wyrok:
Wyrok NSA w Gdańsku z dnia 27 marca 1985r., sygn. III SA 153/85 GAP 1986/4/45
Treść:
Polski Kodeks postępowania administracyjnego odrzucając zasadę "ignorantia iuris nocet", nakazuje pouczać stronę o przysługujących jej prawach, a zatem niedopełnienie przez organ obowiązku pouczenia strony, należy traktować jako takie naruszenie prawa, które miało wpływ na wynik sprawy.
Żródło:
Wielomodułowy System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwa C.H. Beck