ZAWIADOMIENIE DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE PR DS 379.2021 (POPRZEDNIO PR DS 673.2019) PROKURATURY REJONOWEJ W ŻAGANIU O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO DOCHODZENIA

Dodano: 2021-02-16

Żagań. Prokuratura Rejonowa w Żaganiu zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PR Ds 379.2021 (poprzednia sygnatura PR Ds 673.2019), że postanowieniem z dnia 4  lutego 2021 r., na podstawie art. 22 par. 1  k.p.k., podjęto zawieszone dochodzenie przeciwko Sławomirowi Cwenerowi i Edycie Cwener, podejrzanym o przestępstwa z art. 286 par. 1 k.k. i inne, które zostało zawieszone postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 r.

POUCZENIE POKRZYWDZONEGO

Na podstawie art. 22 par. 2, art. 459 par. 2 i 465 par. 1 i 2 kpk na postanowienie w przedmiocie zawieszania służy podejrzanemu i pokrzywdzonemu zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia*). Postanowienie zostanie doręczonemu temu pokrzywdzonemu, który w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o to się zwróci.
 
Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i 460 kpk).
Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.