Rzecznik prasowy
Informujemy, że od 01.04.2021 roku strona www.zielona-gora.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne.

Aktualna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  znajduje się pod adresem

https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora/rzecznik-prasowy

ZAPRASZAMY

 


Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze
nie udziela porad prawnych,
nie odpowiada na pytania prawne
oraz nie jest komórką interwencyjną w indywidualnych sprawach obywateli.(Uprzejmie informujemy, że umieszczane na naszej stronie zdjęcia
  nie stanowią materiału dowodowego  w sprawie)


 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

  Dodano: 2020-05-11

  W dniach 11 - 15 maja br. rzecznik prasowy tut. prokuratury nie będzie obecny.
  Informacja o osobie zastępującej rzecznika podczas jego nieobecności w zakładce rzecznik prasowy.

 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

  Dodano: 2020-04-27

  W DNIACH 27.04 - 30.04 br. rzecznik prasowy tut. prokuratury nie będzie obecny. Informacja o osobie zastępującej rzecznika podczas jego nieobecności na stronie - www. prokuratura - w zakładce "rzecznik prasowy".

 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

  Dodano: 2020-04-15

  W dniach 14 - 17 kwietnia br. rzecznik prasowy tut. prokuratury nie będzie obecny. Informacja o osobie zastępującej rzecznika podczas jego nieobecności na stronie ...www.prokuratura, w zakładce "rzecznik prasowy".

 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

  Dodano: 2020-03-26

  W dniach  30 marca - 3 kwietnia br. rzecznik prasowy tut. prokuratury nie będzie obecny.
  Informacja o osobie zastępującej rzecznika podczas jego nieobecności - na stronie www.prokuratura, w zakładce "rzecznik prasowy"
  Uwaga - zmiana osoby zastępującej.
  W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i wprowadzonymi ograniczeniami w bezpośrednim kontaktowaniu się - wszelkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań przygotowawczych  i zdarzeń udzielane będą przedstawicielom mediów jedynie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  Zbigniew Fąfera - rzecznik PO

 • KOMUNIKAT DLA POKRZYWDZONYCH W SPRAWIE O SYGN. AKT PO II DS 10.2018

  Dodano: 2020-03-04

  Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zawiadamia stosowanie do treści art. 253 § 3 kpk, że postanowieniem Prokuratora z 02 marca 2020 r. sygn. akt PO II Ds 10. 2018 uchylono stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec Zbigniewa Z. podejrzanego o to, że w okresie od 17 lutego 2017 r. do 18 stycznia 2018 r. w Żaganiu woj. lubuskiego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, pełniąc funkcję Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu, jako  funkcjonariusz publiczny nie dopełnił swoich obowiązków w ten sposób, iż  wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, pomimo wyegzekwowania w ramach postępowań egzekucyjnych i po zaksięgowaniu jako należnych wierzycielowi środków pieniężnych, przywłaszczył powierzone mu środki stanowiące wpłaty dłużników i zaliczki pobrane na poczet prowadzonych postępowań egzekucyjnych  w łącznej kwocie 2 008 133,18 zł, działając na szkodę poszczególnych wierzycieli oraz Skarbu Państwa tj. o czyn z art. 231 § 2 kk i z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk  w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 12 § 1 kk., w miejsce którego zastosowano inne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 80.000 zł, dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

  Dodano: 2020-02-24

  W dniach 24 - 25 lutego br rzecznik prasowy tut. Prokuratury będzie nieobecny.
  Informacja o osobie zastępującej rzecznika podczas jego nieobecności - w zakładce rzecznik prasowy

 • NIEOBECNOŚĆ RZECZNIKA W DNIACH 13 - 14 .02.br.

  Dodano: 2020-02-12

  W najbliższy czwartek i piątek ( 13 i 14 lutego br.) rzecznik prasowy prokuratury będzie nieobecny.
  Informacja o osobie zastępującej rzecznika w sprawach pilnych w zakładce "rzecznik prasowy".

 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

  Dodano: 2019-10-28

  Dnia 30 października br. (środa) rzecznik prasowy tut. prokuratury nie będzie obecny.
  Informacja o osobie zastępującej rzecznika podczas jego nieobecności na stronie www. prokuratura, w zakładce ... rzecznik prasowy.

 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

  Dodano: 2019-09-12

  W dniach 16 - 20 września br. rzecznik prasowy tut. prokuratury nie będzie obecny. Informacja o osobie zastępującej rzecznika podczas jego nieobecności w zakładce  rzecznik prasowy.

 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO PROKURATURY

  Dodano: 2019-07-10

  Prokuratura Okręgowa.  W dniach 15.07 - 31.07.2019 roku rzecznik prasowy tut. prokuratury nie będzie obecny.
  Informacja o osobie zastępującej rzecznika podczas jego nieobecności  - na stronie www. prokuratura, w zakładce ..."rzecznik prasowy"