Rights of victims

Seven electronic documents in Polish language - click here

1. Pokrzywdzony w procesie karnym - Victims and criminal proceedings document
2. Polska karta praw ofiary - Polish Card of the Rights of Victims
3. Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi - Convention on Fighting Trafficking in Human Beings
4. Prawa człowieka a policja - Human rights and the police
5. Zasady postępowania w sprawach o kompensatę i związane z tym obowiązki prokuratora - Indemnity proceedings and related duties of prosecutors
6. Lista organizacji wspierających ofiary przestępstw - Organizations supporting victims of crime
7. Lista organizacji wspierających ofiary przestępstw według Obwieszenia Ministra Sprawiedliwości - Organizations supporting victims of crime – official list published by the Minister of Justice


WEBSITES:

Aid to the victims of crime – website of the Commissioner for Civil Rights Protection

Aid to the Victims of Crime Foundation

Letter of the Association for Traffic Safety – ‘Roads and safety’