SKUTECZNA APELACJA PROKURATORA OKRĘGOWEGO I ODDALONY WNIOSEK EGIPCJANINA O WYDANIE DZIECKA

Dodano: 2018-06-07

Zielona Góra. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zaskarżyła decyzję sądu I instancji w Zielonej Górze w przedmiocie odebrania matce dziecka.
Jak ustalono, w dniu 04 maja 2017r. Egipcjanin, reprezentowany w Polsce przez pełnomocnika, wniósł do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Wydział III Rodzinny i dla Nieletnich wniosek o nakazanie obywatelce Polski wydania ojcu małoletniej w trybie  art. 598 1 kpc i art.12 Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.  
    
Dziecko uczestników postępowania, urodziło się w Wielkiej Brytanii. Mieszkało z ojcem, natomiast matka dziecka miała ustalone sądownie (sąd w Wielkiej Brytanii) kontakty z córką .

Na terenie Wielkiej Brytanii, toczyło się przed sądem rodzinnym postępowanie w przedmiocie opieki  nad małoletnią.  20 kwietnia 2017r. dziewczynka  została przywieziona przez matkę do Polski.

W toku postępowania  matka dziecka podnosiła, że wnioskodawca źle traktował ją i dziecko podczas pobytu i zamieszkiwania na terenie Wielkiej Brytanii. Groził wnioskodawczyni odebraniem córki i wywiezieniem do Egiptu, znęcał się nad nią psychicznie, nieprawidłowo opiekował się dzieckiem. Mimo przedkładanych dowodów, sąd angielski  podzielił jednak stanowisko Egipcjanina.

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze - III Wydział Rodzinny i Nieletnich, po rozpoznaniu niniejszej sprawy, postanowieniem z 14 grudnia 2017r., nakazał kobiecie wydanie małoletniej  jej ojcu w terminie 7 dni od uprawomocnienia się tej decyzji.

Sąd uznał, że zabranie dziecka przez matkę do Polski, bez zgody ojca oraz akceptacji właściwych organów było bezprawna. Decyzja ta została zaskarżona przez  Prokuratora Okręgowego w Zielonej  Górze i matkę dziecka.
W apelacji prokurator zarzucił sądowi I instancji przede wszystkim brak wszechstronnego i wnikliwego rozważenia zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Na rozprawie odwoławczej prokurator dodatkowo podniósł, że małoletnia  już od ponad roku przebywa na terenie Polski z matką oraz babcią,  z którymi nawiązała silną wieź emocjonalną.  Dziewczynka uczęszcza do przedszkola, objęta jest pomocą psychologiczną, ma zapewnioną prawidłową opiekę. W tej sytuacji oderwanie dziecka od matki i ustabilizowanej sytuacji  życiowej narażałoby małoletnią na  poważne szkody  psychiczne.

Po przeprowadzeniu w dniu 05 czerwca 2018 r. rozprawy odwoławczej, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze uwzględnił obie wniesione  apelacje  i  oddalił wniosek Egipcjanina o wydanie dziecka. Dziewczynka  wraz z mamą pozostanie w Polsce. dp/zf