43-LATEK ZNĘCAŁ SIĘ NA 4 PSAMI

Dodano: 2020-01-17

Wschowa. Prokurator Rejonowy we Wschowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 43 letniemu mężczyźnie.
Oskarżonemu zarzucono, że w okresie od 8 września do 19 września 2019 roku w jednej z miejscowości gminy Sława, znęcał się nad czterema psami w ten sposób, że używał uprzęży powodujących zbędny ból oraz uszkodzenia ciała, utrzymywał psy w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywał je w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, wystawiał zwierzęta domowe na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażały ich zdrowiu, a także utrzymywał zwierzęta bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Zgodnie z przepisami artykułu 35 ustęp 1 a ustawy o ochronie  zwierząt kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, art.33 lub art. 34 ust. 14 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do  lat 2. Art. 1a.Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem./jcz
 
Czytaj więcej:
 
- w Ciekawie...nie tylko o prawie:

Znęcanie się nad zwierzętami-
Dla wielu osób problematyka odpowiedniego traktowania zwierząt ma wciąż znaczenie marginalne. Pokutuje przekonanie, że zwierzęta to istoty którym nie zawsze należy się właściwy szacunek człowieka i pomoc z jego strony. Tymczasem już z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt [Dz. U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002 ze zm.] wynika, że zwierzę, jako istota zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Każde zwierzę wymaga też humanitarnego traktowania przez co rozumie się traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę.
więcej..