PROKURATURA PRZECIWKO PRZEMOCY SEKSUALNEJ - ARESZT WOBEC OJCA, KTÓRY DOPROWADZAŁ CÓRKĘ DO PODDANIA SIĘ INNYM CZYNNOŚCIOM SEKSUALNYM

Dodano: 2013-05-21

Zielona Góra. Misją prokuratur okręgu zielonogórskiego jest: służyć, pomagać, chronić, żądać ukarania. Dostrzegając problem zwiększonej w ostatnim czasie przestępczości na szkodę rodziny Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zainicjowała program Lubuska Niebieska Tarcza, który ma na celu zwrócenie uwagi na problem ochrony rodziny i troskę o jej bezpieczeństwo.  

W ramach tego projektu organizowane są w terenie okręgu zielonogórskiego spotkania z przedstawicielami policji, czy instytucji między innymi takich jak: ośrodki polityki społecznej, pomocy społecznej, sądy, kuratorzy, w trakcie których omawiane są kwestie związane z przemocą domową, prowadzone dyskusje na temat możliwości ulepszenia "systemu", wprowadzenia skoordynowanych działań instytucji, stworzenia interdyscyplinarnego programu.

Prokuratura zwraca uwagę na ten problem także na swojej stronie internetowej przedstawiając różne aspekty stosowanej przemocy, narzędzia, którymi dysponuje prokuratura, czy informując o kolejnych spotkaniach w ramach Lubuskiej Niebieskiej Tarczy.  

Należy mieć na względzie, że pod szeroko rozumianym pojęciem "przemoc domowa" kryją się nie tylko czyny spenalizowane w art. 207 k.k., ale także w innych przepisach Ustawy, m.in. w Rozdziale XXV Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Kwestia przestępstw przeciwko wolności seksualnej jest rzeczywistym problemem dotykającym także rodziny. Tylko od początku 2013 roku w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze zarejestrowano 10 spraw z art. 200 k.k., w którym spenalizowane jest przestępstwo obcowania płciowego z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczania się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
5 z tych spraw nadal jest w toku.  

W dniu 19 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze aresztował na trzy miesiące 42-letniego mężczyznę podejrzanego o to, że w okresie od maja 2012 r. do kwietnia 2013 r., wielokrotnie doprowadzał małoletnią córkę - obecnie w wieku 15 lat - do poddania się innym czynnościom seksualnym. To kolejny zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego o dokonanie czynu z tej kategorii przestępstw.  

Spośród znajdujących się w toku spraw, w 3 z nich zastosowano izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. W przypadku niezastosowania aresztu lub jego uchylenia prokurator stosował środki mające na celu odseparowanie podejrzanego od pokrzywdzonych, stosując m.in. dozór Policji, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi, zakaz przebywania w miejscu zamieszkania pokrzywdzonej i jej matki.

Niezwykle ważnym jest, aby los dziecka nie był nikomu obojętny. Aby każdy sygnał o tym, że w rodzinie może dziać się źle nie był bagatelizowany, ale zgłaszany do odpowiednich instytucji, które udzielą niezbędnych informacji, pomogą przerwać te dramatyczne dla dziecka chwile. Dlatego prokuratorzy apelują do rodzin, środowiska o reakcję na dziejące się często w zaciszu domowym dramaty, przypominając jednocześnie, że dysponują środkami karnymi umożliwiającymi odizolowanie sprawcy od pokrzywdzonego, doprowadzający tym samym do natychmiastowego zakończenia gehenny najbliższych./APa