KONFERENCJA "ALIANS SŁUŻB W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM" 23.02.2016 r.

Dodano: 2016-02-17

Zielona Góra. Uprzejmie informujemy, że w dniu  23 lutego 2016 roku o godz. 9.00 w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbędzie się Konferencja pt." Alians służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w powiecie zielonogórskim" współorganizowana przez Prokuraturę Rejonową i Okręgową w Zielonej Górze z Prezydentem Miasta Zielonej Góry oraz Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw obchodzonego w Polsce w dniach 22-27 lutego 2016 roku.


Konferencja ma na celu przybliżenie problematyki współdziałania organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania oraz organów samorządowych i administracji rządowej na terenie powiatu zielonogórskiego w stosowaniu instytucji pomocowych dla ofiar przemocy domowej.

Podczas spotkania omówione zostaną role i zadania prokuratora oraz sędziego w zakresie przestępstw z użyciem przemocy, w tym przemocy w rodzinie oraz uprawnienia podmiotów w realizowaniu procedury Niebieskiej Karty,  zarówno na terenie województwa lubuskiego jaki i powiatu zielonogórskiego. Wskazane zostaną ponadto  procedury postępowania w przypadku ujawnienia w placówkach oświatowych faktu krzywdzenia dzieci w domu i szkole oraz środki wychowawcze i poprawcze jakimi dysponuje szkoła oraz sąd rodzinny i nieletnich w tego  typu sprawach.

Uczestnikami spotkania będą przedstawiciele między innymi Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Urzędu Marszałkowskiego, Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, ROPS, OPS, PCPR , KMP w Zielonej Górze , Dyrektorzy Szkół.

W załączeniu szczegółowy program konferencji.


Lubuska Niebieska Tarcza