ARESZT DLA RECYDYWISTY ZA KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM DO JEDNEJ Z FIRM I USIŁOWANIE WŁAMANIA DO..DAWNEGO KINA

Dodano: 2017-02-16

 Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu wniosek  o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 40-letniego mężczyzny.
Podejrzanemu zarzucono, że w nocy z 20/21 stycznia 2017 r. włamał się do kontenera /stróżówki/, na terenie punktu przyjęć selektywnej zbiórki odpadów poprzez wyłamanie zamka w drzwiach wejściowych, skąd następnie dokonał kradzieży 6 telefonów komórkowych, grzejnika, zegarka i innych przedmiotów na szkodę ustalonej firmy.

Nadto ustalono, że podejrzany w nocy z 27 na 28 stycznia 2017 r. w Nowej Soli , działając w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do budynku dawnego kina, działając z zamiarem wyłamania zamka w drzwiach wejściowych i dokonania kradzieży, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z  uwagi na interwencję przebywającej w pobliżu osoby postronnej.

Sąd w ostatnim czasie przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec recydywisty środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania  na okres 3 miesięcy. /jcz
 
 

zobacz także:
- w Ciekawie..nie tylko o prawie:


- Recydywa-"Recedere" z łac. oznacza po prostu "ponowną wpadkę". Ujmując rzecz w języku prawniczym, pojęciem tym określamy ponowne popełnienie przestępstwa przez osobę już karaną, powrót do przestępstwa. Recydywistą w rozumieniu prawa karnego nie jest więc ten, kto popełnia kolejno kilka przestępstw po sobie, nawet przedzielonych znaczną przerwą. Warunkiem podstawowym uznania sprawcy za recydywistę w jest ustalenie, że kolejne przestępstwo popełnił on już po ukaraniu go za przestępstwo wcześniejsze.więcej..

 

-- Areszt tymczasowy - Jest izolacyjnym środkiem przymusu stosowanym w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego. Areszt tymczasowy nie jest - wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu - karą i nie zastępuje kary, jakkolwiek po jej orzeczeniu zaliczany jest na poczet kary już odbytej. Jedynym dopuszczonym przez prawo wyjątkiem od wskazanego tu celu stosowania aresztu tymczasowego i innych środków zapobiegawczych jest zapobieżenie popełnieniu przez oskarżonego [podejrzanego] nowego, ciężkiego przestępstwa. Uzasadnia to np. zastosowanie aresztu wobec znanego, przyznającego się do czynu sprawcy usiłowania pozbawienia życia innej osoby czy zdeterminowanego podpalacza, którego zachowanie świadczy o zamiarze konsekwentnej realizacji zbrodni.więcej..