WYŁUDZAŁ OD POKRZYWDZONEJ PIENIĄDZE GROŻĄC UJAWNIENIEM KOMPROMITUJĄCYCH ZDJĘĆ I NAGRAŃ

Dodano: 2017-03-31

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 23 letniemu mężczyźnie, który w maju 2016 r. groził pokrzywdzonej, że rozpowszechni kompromitujące zdjęcia pokrzywdzonej i nagrania i w ten sposób zmusił kobietę do przekazania mu pieniądze w kwocie 5000 zł.

W dniu 2 czerwca 2016 r. stosując groźbę bezprawną rozpowszechnienia kompromitujących pokrzywdzoną zdjęć i nagrań zmusił kobietę do przekazania mu pieniędzy w kwocie 2500 zł.

W dniu 7 czerwca 2016 r. oskarżony ponownie usiłował wyłudzić pieniądze w kwocie 1500 zł. poprzez groźbę rozpowszechnienia zdjęć i nagrań, jednak zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję policji.

Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3./AP

Czytaj więcej:

- w Ciekawie.nie tylko o prawie:

Groźba karalna
Każdy człowiek ma prawo do wolności od zastraszania go przez inne osoby. W szczególności nie wolno grozić nikomu popełnieniem przestępstwa na jego szkodę albo szkodę osoby mu najbliższej. Przestępstwo to czyn opisany w kodeksie karnym albo innej ustawie zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą 1 miesiąc. Jeżeli czyn opisany w ustawie zagrożony jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 alko kara surowszą uważa się go za zbrodnię. Pozostałe przestępstwa są występkami. Więcej