ZNĘCAŁ SIĘ NAD KONKUBINĄ I JEJ 8-LETNIM SYNEM - ZŁAMAŁ ZASTOSOWANY ZAKAZ ZBLIŻANIA DO POKRZYWDZONYCH

Dodano: 2017-04-06

Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu wniosek o zastosowanie  tymczasowego aresztowania wobec 42-letniego mężczyzny. Podejrzanemu zarzucono, że znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją 34-letnią  konkubiną, oraz jej małoletnim 8-letnim synem oraz groźbą bezprawną wywierał wpływ na treść zeznań składanych przez konkubinę w toku prowadzonego p-ko niemu postępowania.

Jak ustalono podejrzany wielokrotnie wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał pokrzywdzoną słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe, szarpał, popychał, pluł, poniżał, bil konkubinę i psychicznie znęcał się nad jej synem poprzez zakazywanie wychodzenia z pokoju, spożywania wspólnych posiłków. Powyższych przestępstw podejrzany dopuszczał się z chęci poniżenia kobiety i jej dziecka.

Postępowanie wszczęto 05 grudnia 2016r, w dniu 17 lutego 2017r. zastosowano wobec podejrzanego dozór policji z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzoną i nakazem opuszczenie wspólnie zajmowanego lokalu.
W toku dalszych czynności w sprawie przesłuchano świadków w tym małoletniego pokrzywdzonego przed Sądem. Z uwagi na ujawnione nowe okoliczności dot. wpływania groźbą bezprawną na zeznania świadka i łamanie zakazów wynikających z dozoru w dniu 10 marca 2017r prokurator zarządził zatrzymanie podejrzanego.
30 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Nowej Soli zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

O ewentualnych kolejnych ustaleniach w sprawie będziemy informowali w odrębnych komunikatach. /jcz
 
Czytaj więcej:

- w Ciekawie.nie tylko o prawie:

Areszt tymczasowy -Jest izolacyjnym środkiem przymusu stosowanym w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego. Areszt tymczasowy nie jest - wbrew rozpowszechnionemu przekonaniu - karą i nie zastępuje kary, jakkolwiek po jej orzeczeniu zaliczany jest na poczet kary już odbytej. Jedynym dopuszczonym przez prawo wyjątkiem od wskazanego tu celu stosowania aresztu tymczasowego i innych środków zapobiegawczych jest zapobieżenie popełnieniu przez oskarżonego [podejrzanego] nowego, ciężkiego przestępstwa. Uzasadnia to np. zastosowanie aresztu wobec znanego, przyznającego się do czynu sprawcy usiłowania pozbawienia życia innej osoby czy zdeterminowanego podpalacza, którego zachowanie świadczy o zamiarze konsekwentnej realizacji zbrodni. Więcej

- Fizyczne i psychiczne znęcanie się -Jest jedną z form przestępczości przeciwko rodzinie i opiece. Jego istota polega na zadawaniu osobie pokrzywdzonej cierpień o charakterze cielesnym, psychicznym, a najczęściej jednym i drugim jednocześnie. "Znęcanie się" nie jest stylem życia dwojga czy więcej osób w określonym środowisku społecznym, np. w rodzinie. Do uznania określonych zachowań sprawcy za przestępstwo znęcania się konieczne jest ustalenie, że jego uczynki wyraźnie podyktowane są wolą dręczenia ofiary. Cechuje je określona intensywność i dokuczliwość.więcej