BYŁA DYREKTORKA UCZNIOWSKIEGO KLUBU PIŁKARSKIEGO OSKARŻONA O PRZYWŁASZCZENIE PONAD 23 TYS. ZŁ

Dodano: 2017-04-14

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 40 letniej kobiecie.
Oskarżona w okresie od 12 stycznia 2013 r. do 27 października 2015 r., pełniąc funkcję dyrektora Uczniowskiego Klubu Piłkarskiego i będąc  zobowiązaną na mocy powierzonych jej obowiązków do przyjmowania wpłat gotówkowych na działalność klubu pochodzących od darczyńców oraz uiszczanych składek członkowskich  przywłaszczyła powierzone jej mienie w postaci pieniędzy pochodzących z wpłat w łącznej kwocie 23 757,07 zł działając na szkodę Uczniowskiego Klubu Piłkarskiego.
 
Zgodnie z art. 284 §2 kk, kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5./jcz